เตรียมผุดโครงการ กิน พัก เที่ยว แจกอีกคนละ 1,000 บาทไทย กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังหารือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรวบรวมข้อเสนอ ด้านท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ COVID-19

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เตรียมเสนองบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินปี 2563 วงเงิน 5000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการ กิน พัก เที่ยว โดยแจกเงินทุนตั้งต้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ คนละ 1000 บาท ผ่านแอปธนาคารกรุงไทย หรือ แอปเป๋าตัง โดยโครงการนี้จะนำเสนอ ครม.เศรษฐกิจ ในวันที่ 6 มีนาคมนี้

โครงการดังกล่าวจะมีวิธีการคล้าย ชิม ช้อป ใช้ คือการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยให้ทุนประเดิมก่อน เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศ เพราะขณะนี้ต่างจังหวัดไม่ได้มีปัญหา ไม่มีการแพร่ของ COVID 19 ไม่มีปัญหา PM 2.5 ดังนั้นยังสามารถเที่ยวได้

ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะลงไปดำเนินการจัดทำโปรแกรมในการท่องเที่ยวร่วมกับเอกชน ท้องถิ่น คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนประมาณ 5 รอบ หรือสร้างการหมุนเวียนให้ระบบเศรษฐกิจประมาณ 25000 ล้านบาท

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า รัฐและเอกชน จะร่วมออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ ลงสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร รถทัวร์ รถเช่า โดยจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิประมาณ 5 ล้านบาท หรือการแข่งขันเพื่อรับสิทธิ ผ่านแอปเป๋าตัง จะมีอัตรา 1/14 คน

และ จะใช้วิธี แบ่งโควตาไปในแต่ละจังหวัด ตามจำนวนประชากรของแต่ละจังหวัด เพื่อให้เกิดเการกระจายของเงินลงทุกจังหวัดทัวประเทศไทย และคนที่ได้จะต้องเดินทางท่องเที่ยวตามเวลา และสถานที่ที่กำหนด