ประกาศด่วน! ตามตัวผู้โดยสารที่นั่ง 37 38 39 40 41 ไฟลต์เดียว กับคุณปู่ ที่ติดเชื้อ-โควิด19


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 63 เพจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ว่า กรมควบคุมโรค ขอผู้ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ XJ 621ซัปโปโร-ดอนเมือง หมายเลขที่นั่ง 37 38 39 40 และ 41 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ โปรดไปตรวจอาการที่โรงพยาบาลโดยด่วน และโทรที่ติดต่อที่หมายเลข 096 750 7657

ต่อมาเพจ กรมควบคุมโรค ได้อัพเดตอีกครั้งว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงานกับสายการบินและบูรณาการกับหลายหน่วย เพื่อเร่งติดตามผู้โดยสารในแถวที่นั่งดังกล่าวอีกบางส่วน เพื่อให้การควบคุมโรคทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทาง ขอให้ผู้โดยสาร เฉพาะแถวที่นั่ง 37 38 39 40 41 ที่ยังไม่ได้ไปตรวจยืนยันที่ รพ โปรดโทรที่ติดต่อที่หมายเลข 096 750 7657

ขอความกรุณาสงวนช่องทางติดต่อนี้เฉพาะผู้โดยสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในการควบคุมโรคในกรณีนี้มีความรวดเร็วสูงสุด

ขอบคุณ กระทรวงสาธารณสุข