“บิ๊กแดง” ยกเว้นให้ นายกฯ และคณะ ไม่ต้องคืนบ้านหลวง เพราะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ


จากกรณี “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มีแนวความคิดให้นายทหารที่เกษียณอายุราชการย้ายออกจากบ้านพักของหลวง เพื่อเป็นการจัดระเบียบบ้านพักสวัสดิการของกองทัพ ให้ทหารที่ยังไม่เกษียณอายุราชการได้เข้าพักอาศัยแทนนั้น

ล่าสุด พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.สั่งการไปยัง กรมสวัสดิการทหารบก ให้ตรวจสอบบ้านพักของกองทัพบกว่า มีนายทหารที่เกษียณอายุราชการยังพักอาศัยอยู่หรือไม่ จำนวนเท่าใด โดยให้ทำหนังสือแจ้งนายทหารเกษียณอายุราชการ แล้วยังอาศัยอยู่ที่บ้านสวัสดิการให้ออกจากบ้านพักภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

อีกส่วนหนึ่งนั้น นายทหารที่เกษียณราชการแล้ว แต่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เช่น นายกรัฐมนตรี, รองนายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี, สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และองคมนตรี ยังสามารถอาศัยอยู่ได้ตามปกติ เพราะทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ