ไว้อาลัย อำนาจ บุญเอื้อ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ใช้ตัวบังกระสุนแทนประชาชน


..……………