คนไทยที่รับกลับจากอู่ฮั่น พบติดเชื้อแล้ว 1 ราย สธ.ออกแถลงยืนยัน


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาแถลงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทยโดยได้แจ้งข่าวว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่ม 7 ราย โดยเป็นคนจีน 4 ราย และคนไทย 3 ราย

โดย 1 ในนี้เป็นคนไทยที่รับกลับจากอู่ฮั่น และแยกเฝ้าระวังที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ส่วนผู้ป่วยคนไทยอีก 2 ราย เป็นชายประกอบอาชีพที่ต้องติดต่อกับนักท่องเที่ยว และอีก 1 ราย เป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด สำหรับผู้ป่วยคนจีน 4 ราย 3 รายเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายเดิม และอีก 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวที่มาพบแพทย์ตามคำแนะนำที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขตอนเดินทางเข้าประเทศไทย

ทั้งนี้แม้คนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นมีติดเชื้อ 1 ราย แต่ไม่ได้หมายความว่าก่อนเดินทางจากจีนจะไม่ตรวจคัดกรอง มีการคัดกรองละเอียด ทั้งจีนทำ และไทยทำด้วย เพียงแต่ว่า ระยะฟักตัวที่ไม่แสดงอาการก็ยังมี เราจึงต้องรัดกุมในการให้เฝ้าระวังตัว 14 วัน จึงต้องมีมาตรการรัดกุมอย่างที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับที่มีความสามารถในการป้องกันควบคุมโรค เราอยู่ในอันดับต้นๆ

นอกจากนี้ยังกล่าวสรุปว่าขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม 32 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้วเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น หายแล้ว 10 ราย เหลือยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 22 ราย รายที่มี อาการป่วยวัณโรคร่วมด้วยขณะนี้อาการยังทรงตัวแพทย์ให้การดูแลใกล้ชิด