คนขับรถบ่อยควรรู้ 8 สัญญาณไฟ รหัสไฟจากรถสิบล้อ


คนที่ขับรถตามรถบรรทุ ก อยู่อาจจะเคยสังเกตเห็นบ้าง ซึ่งรถบรรทุกมักจะใช้สัญญาณไฟเพื่อบอกสิ่งต่างๆ ให้กับรถคันที่ขับตาม หรือบอกแก่รถบรรทุกด้วยกัน

วันนี้อย า กจะชวนมาเรียนรู้ว่ามี สัญญาณไฟ อะไรบ้างที่รถพี่ใหญ่เขามักจะใช้กัน เรามีมาให้เรียนรู้กัน 8 รหัสไฟจากรถสิบล้อ

ซึ่งมีความหมายและคนรับรถทุกคนจะต้องรู้เอาไว้ เวลาเจอกับตัวเองจะได้เข้าใจว่าพี่ใหญ่รถบรรทุกนั้นกำลังบอกอะไรกับเรา มีอะไรบ้างมาติดตามอ่านกันได้เลย

1 เปิดไฟเลี้ ย ว ขวาคือ “ห้ าม แ ซ ง”

เวลาเราขับตามรถบรรทุกอยู่แล้วอย ากจะ แ ซ ง แต่ว่าเขาเปิดไฟ เลี้ ย ว ขวาแปลว่ายังแ ซ ง ไ ม่ได้

เพราะข้างหน้ า อาจจะเป็นโ ค้ ง มีรถสวน ฯลฯ ก็คือ “ห้ าม แ ซ ง” อย่ าเพิ่ง แ ซ ง นั่นเอง

เพราะถ้า แ ซ ง ไป ก็ เ สี่ ย งที่จะ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้ ให้รอก่อน

ถ้าถึงจังหวะที่ แ ซ ง ได้พี่ใหญ่เขาจะเปิดไฟเลี้ ย ว ซ้ าย เพื่อเป็นสัญญาณบอกกับเราว่า แ ซ ง ได้ แต่ก็ควรดูให้ดีรอบคอบก่อนจะ แ ซ ง เหมือนกัน

2 เปิดไฟเลี้ ย ว ซ้ าย และ ขวา สลับกัน “ระวั ง ทางข้าง ห น้ า ควรลดความเร็ว”

หากขับตามแล้วรถบรรทุ ก เขาเปิดไฟเลี้ ย ว ขวาและซ้ายสลับกันก็แปลว่า

ทางข้างหน้า อั น ต ร า ยควรขับช้า ๆ และลดความเร็วลง

เนื่องจากข้างหน้าอาจจะมีอะไรบางอย่ างที่จะต้องให้คนขับรถใช้ความเร็วต่ำเพื่อความป ล อ ด ภั ย ถ้าแ ซ ง ไปอาจจะเป็น อั น ต ร า ยก็ได้

3 เปิดไฟเลี้ ยวซ้ ายและขับเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยแปลว่า “แ ซ ง ได้”

หากเราขับตามรถบรรทุกแล้วเขาเปิดไฟเลี้ ย ว ซ้ายและขับเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยแปลว่า “แ ซ งได้” เลย

ถนนโล่งแล้ว ปลอด ภั ย เขาจะให้ สั ญญ าณเรามาก็ แ ซ ง ไปได้เลย

4 รถบรรทุกเปิดไฟสูงเพื่อช่วยให้เรามองเห็นเวลา แ ซ ง

เวลาที่เรา แ ซ ง รถบรรทุกขึ้นมาเขาจะช่วยส่องไฟสูงให้เพื่อให้เห็นทางข้างหน้ า ได้ถนัดยิ่งขึ้น

และเป็นการทำให้รถที่กำลังจะสวนมามองเห็นรถที่กำลัง แ ซ ง ได้ชัดเจน จนกว่าเราจะ แ ซ ง พ้นแล้วเขาจะปรับไฟเป็นปกติลงไปแล้วปิดไฟสูง

5 รถบรรทุ ก กระพริบไฟสูงถี่ “ข้างหน้ า มี เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น หรือ มี ด่ า น หรือ รถ ติ ด”

พอเห็นรถบรรทุ ก ที่ขับสวนมาแล้วเขากระพริบไฟสูงแบบถี่ ๆ

เลยแปลว่าทางข้างหน้ า นั้นกำลังมีเห ตุ อะไรบางอย่ างแน่นอน ซึ่งเราจะต้องลดความเร็วลง

ข้างหน้ า มันอาจจะมี ด่ า นตำ ร ว จ มีเ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น หรือ รถติดอยู่ ที่แน่ ๆ คือ จะต้องเพิ่มความระมั ด ระวั ง มากยิ่งขึ้นด้วย

6 กระพริบไฟสูง 1 ครั้ง คือ “ขอทางหน่อยคร๊าบบ”

เวลาที่เราเห็นรถบรรทุ ก มากันเยอะ ๆ แล้วมาคันหนึ่งที่เป็น หั วแถวกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง

แปลว่าเขากำลังขอทาง หรือบอกเราว่า “กำลังจะ แ ซ ง นะ ขอทางไปหน่อยครับ”

ประมาณนี้ ซึ่งเราก็หลบๆ พี่ใหญ่เขาหน่อยก็ดี และถ้าพร้อมก็กระพริบไฟตอบพี่เขาไป 1 ครั้ง แล้วให้เขาแ ซ ง ไปเลย

7 กระพริบไฟสูง 1 – 2 ครั้ง คือ “หลับยัง หรือ ง่วงหรือเปล่า”

เป็นการ เ ช็ ก เราว่าเราเผลอหลับในขนะขับรถหรือเปล่า การสาดไฟสูงก็เป็นการปลุกเราให้ตื่น

หรือถามเราว่าด้ า น หน้ามีด่ า นไหม หรือมีเ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ นอะไรหรือเปล่า หากปกติดีก็กระพริบไป 1 ครั้ง เป็นการตอบกลับเขาไป

8 หากรถบรรทุกเปิดไฟฉุกเฉินกลาง 4 แยก แปลว่า “ขอทางหน่อยจะตรงไปนะ”

เมื่อเจอถนน 4 แยก แล้วรถบรรทุกเปิดไฟ ฉุ ก เ ฉิ นคือเขาบอกว่า

“ขอทางหน่อยครับ จะตรงไปนะ” หากคันหลังที่ขับตามมาเห็นจะได้เข้าใจว่าเขากำลังจะตรงไปนะ

สัญญาณไฟเหล่านี้คนขับรถบรรทุ ก ด้วยกันต่างรู้กันดี แต่ว่าคนขับรถทั่วไปแบบเรา ๆ

รู้เอาไว้ก็ดีจะได้เข้าใจเมื่อพวกเขาใช้สัญญาณไฟเหล่านี้พี่บอกอะไรกับเรา

โดยเฉพาะใครที่ขับรถหรือเดินทางบ่อย ๆ อาจจะเคยเห็น สัญ ญ าณเหล่านี้

ขอบคุณที่มา 108archeepparuay