ชงทำประกัน 'โคโรนา' ให้ชาวต่างชาติฟรี เสียชีวิตรับ 3 ล้าน (เต็ม)


คปภ.ผนึก 2 สมาคมประกัน ชง ททท. ทำประกัน “ไวรัสโคโรนา” สร้างความเชื่อมั่นคุ้มครองนักท่องเที่ยวต่างชาติ เสียชีวิตจ่าย 3 ล้าน ป่วยจ่าย 3 แสน  พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 07.41 น.

ชงทำประกัน\'โคโรนา\'ชาวต่างชาติฟรี เสียชีวิตรับ3ล้าน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ได้ประชุมหารือกับภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อหาทางรับมือกับการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยเห็นชอบให้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาโดยเร็วที่สุดเพื่อรับมือสถานการณ์ระบาดได้ทันท่วงที และให้บริษัทประกันภัยกำหนดให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ทำประกันเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาด้วย

นอกจากนี้  ยังเห็นชอบให้เร่งจัดทำประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เจ็บป่วยจากโรคไวรัสโคโรนาขณะเดินทางมาท่องเที่ยวไทย เพื่อเสนอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)พิจารณา โดยกรมธรรม์จะดูแลชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งในกรณีรักษาพยาบาลหรือเสียชีวิต เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีสภาวะที่ดียิ่งขึ้น

ด้านนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ขณะนี้ สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย กำลังเร่งจัดทำรายละเอียดกรมธรรม์คุ้มครองไวรัสโคโรน่าแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ ซึ่งจะทำเสร็จและเสนอให้ ได้ทันสัปดาห์นี้ โดยเบื้องต้นภาครัฐจะเป็นคนซื้อประกันให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทย ซึ่งมีประมาณ 1.5-2 ล้านคนต่อเดือนแบบฟรี ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการท่องเที่ยว หากติดเชื้อไวรัสขณะเดินทางมาไทยได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคนละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 300,000 บาท แต่ถ้าเสียชีวิตได้รับค่าชดเชยคนละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3 ล้านบาท ส่วนราคาเบี้ยประกันยังพิจารณาอยู่