“พล.อ. ประยุทธ์” ห่วงเด็กไทย อ่านคิดวิเคราะห์ไม่เป็น ผุดชมรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์


เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการรายงานว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในการประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า

เป็นห่วงผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ที่แม้ว่าประเทศไทยจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น แต่คะแนนในเรื่องการอ่านกลับลดลง

ดังนั้นฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับมาตรฐานการอ่านของนักเรียนที่ไม่ใช่เป็นการอ่าน ออก เขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่อยากให้การอ่านมุ่งไปสู่การคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยด้วย

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เมื่อเด็กเขียนเรียงความ ในเรียงความที่เขียนขึ้นมีความหมายว่าอย่างไร และนำไปสู่อะไรบ้าง เป็นต้น และอยากให้ปรับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เน้นจัดทำชมรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ที่นำไปสู่การคิดวิเคราะห์ของเด็กมากขึ้น ไม่เน้นการเรียนกิจกรรมดนตรี หรือทำอาชีพอย่างเดียว

แหล่งที่มา: baterk