มงลง! องค์กรต้านโกงไทย ยกให้ กองทัพบก โปร่งใสที่สุด คะแนนเกือบเต็ม 100


กองทัพบก – เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ก เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

 “กองทัพบก” คว้ารางวัลโปร่งใสที่สุด อันดับ 2 “กรมที่ดิน”

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท รวม 34 หน่วยงาน

ทั้งนี้ในประเภทของกรมหรือเทียบเท่า ที่มีความโปร่งใสมากที่สุดได้แก่

  • 1. กองทัพบก 97.96 คะแนน
  • 2. กรมที่ดิน 95.99 คะแนน
  • 3. สำนักงานกิจการยุติธรรม 95.76 คะแนน

ประเภทรัฐวิสาหกิจ

  • 1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 99.06 คะแนน
  • 2.การกีฬาแห่งประเทศไทย 97.62 คะแนน
  • 3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 96.43 คะแนน ฯลฯ

ประเภทเทศบาลตำบล

  • 1.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 98.82 คะแนน
  • 2.เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน 98.32 คะแนน
  • 3.เทศบาลตำบลดอนศิลา จังหวัดเชียงราย 97.31 คะแนน ฯลฯ

นอกจากนี้ในประเภทขององค์กรศาลที่ได้คะแนนสูงสุดคือศาลยุติธรรม