หนุ่มโพสต์ ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ ที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ เทียบเท่าประเทศไทย


เป็นเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่และได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก เป็นภาพความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เพจ ข่าวสาร ชายแดนใต้ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ ที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ เทียบเท่าประเทศไทย ซึ่งนอกจาก ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวแล้ว บนเสาไฟฟ้ายังมีฟักกับแก้วมังกร อีกด้วย

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก ข่าวสารชายแดนใต้

ภาพจาก ข่าวสารชายแดนใต้

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

อุดมสมบูรณ์จริงๆ

โพสต์ดังกล่าว

แบบนี้เรียกว่าอะไรดีล่ะ เรียกว่าสุดยอดเสาไฟฟ้าไปเลย

ขอบคุณ ข่าวสารชายแดนใต้