เงินเข้าบัตรคนจน 900 บาท วันที่ 18 พฤศจิกายน 62 (คลิป+รายละเอียด)


สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน หลายๆท่านยังไม่ทราบว่าทุกๆวันที่ 18 ของเดือนรัฐจะช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ โดยให้เราลงทะเบียนแล้วจากนั้นรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรให้ทุกเดือน ค่าน้ำไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน ค่าไฟไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน

เงินที่จะเข้าบัตร 900 บาทมีดังนี้

1 ค่าน้ำ 100 บาทต่อเดือน

2 ค่าไฟ 230 บาทต่อเดือน

3 ค่าก๊าซหุงต้ม แแผงลอยอาหาร ให้เราจ่ายเงินไปก่อนจากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนให้ตามหลัง

4 รัฐใจดีให้เบิ้ล ได้เงินคืนสูงสุด 500 บาท ที่ใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้รับเงินเพิ่มจากการใช้จ่ายผ่านบัตร

เริ่มแจกวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ได้เท่าไร

ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง กย 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)

ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562ถึง กย 2563 ระยะเวลา 11 เดือน) รับเงินส่วนลดวันใดก็ได้ ได้เท่าไร

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อเดือน ใครได้ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 88189 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562) หมายเหตุจ่ายเต็มราคาก่อน เดี๋ยวกรมบัญชีกลางโอนเงินคืนให้ตามหลัง ได้เบิ้ล

เงินคืนสูงสุด 500 บาท บวก ใจดีออมเงินให้ ได้เท่าไร ได้เงินคืนสูงสุด 500 บาท ใครได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) โดยการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1 จำนวน 5เปอร์เซ็นต์ คืนเงินให้ผู้ถือบัตร ด้วยการโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ E Money เงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่นๆ ที่ร่วมโครงการได้

2จำนวน 2เปอร์เซ็นต์ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 1เปอร์เซ็นต์ เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม อีกส่วนคือ 1เปอร์เซ็นต์ เก็บเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ของผู้ถือบัตร หรือหากไม่มีบัญชีกับ กอช อาจจะเปิดบัญชีเพื่อสะสมไว้ให้ หมายเหตุเมื่อรวมกันทั้งสองส่วนแล้วต้องไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และจะโอนให้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สรุปให้เห็นภาพง่ายๆ ดังต่อไปนี้

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท ได้คืน VAT เปอร์เซ็นต์ เงินจะเข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 5 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท ได้คืน VAT เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 25 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1000 บาท ได้คืน VAT เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 50 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10000 บาท ได้คืน VAT เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรคนจนเดือนถัดไป 500 บาท

คลิป

สำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจสามารถฟังได้จากคลิป และใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ก็รีบๆลงเลยจ้าก่อนจะหมดเขต

ขอบคุณ Numchok News