ชาวนาวอนเห็นใจ จำเป็นต้องตากข้าวบนถนน 1 ปีขอแค่ 2-3 วัน คนขับรถระวังหน่อย


ชาวนาวอนเห็นใจ – เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่บ้านรกฟ้า ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามสองข้างถนนยังมีชาวบ้านนำเอาข้าวเปลือก ที่เก็บเกี่ยวจากท้องนา มาตากตามข้างถนนเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร โดยนำผ้าใบมารองพื้นถนน และเอาข้าวเปลือกมาเกลี่ยบนพื้นเพื่อตากแดดให้แห้ง

ซึ่งแม้ว่าการนำเอาข้าวเปลือกมาตากบนถนน โดยมีรถยนต์สัญจรไปมาตลอดเวลา เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ว่าชาวนาก็จำเป็นต้องนำเอาข้าวเปลือกมาตากบนถนน ต้องเสี่ยงต่ออันตราย เนื่องจากว่าไม่มีสถานที่จะตากข้าวเปลือกให้แห้ง เพราะหากข้าวเปลือกไม่แห้ง เมื่อนำไปขายให้กับพ่อค้าก็จะถูกหักราคาค่าความชื้น

จากการสอบถามหนึ่งในชาวนาที่ใช้ถนนเป็นลานตากข้าว กล่าวว่า ตนรู้ว่าการตากข้าวบนถนนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็มีเหตุจำเป็น เนื่องจากสถานที่ตากข้าวมีไม่เพียงพอ ช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าว ทำให้มีข้าวเปลือกจำนวนมากที่จะต้องมาตากไล่ความชื้น แต่ก็มีการทำประชาคมให้ตากแค่เฉพาะถนนของชุมชนที่รถใช้ความเร็วต่ำ ห้ามไปตากบนถนนเส้นหลักที่รถใช้ความเร็วสูงเป็นอันขาด

ส่วนสาเหตุที่นำข้าวมาตากบนถนน เพราะถนนจะเก็บสะสมความร้อนได้ดี ทำให้ข้าวแห้งเร็ว เมื่อข้าวแห้งเร็วก็สามารถทำให้ขายต่อโรงสีได้เร็วขึ้น และช่วงนี้ผลผลิตข้าวมีปริมาณมาก นานวันราคาข้าวก็จะยิ่งถูกลง ชาวนาจึงไม่มีทางเลือก จำเป็นต้องมาใช้ถนนเป็นลานตากข้าวชั่วคราว จึงวอนขอความเห็นใจชาวนาด้วย 1 ปีขอถนนเป็นที่ตากข้าวเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้น พร้อมขอผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มขึ้น