“ทนายอานนท์” ชี้เเจงข้อกฎหมาย นายดาบตำรวจคนเก่ง สภ.หนองค้างพลู


กรณีเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระเเสวิพากวิจารณ์ในโลกออนไลน์บ้านเรา กับคลิปที่ทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ นศนายดาบ สภ.หนองค้างพลู สน.หนองค้างพลู เพชรเกษม 114 ที่พูดจาข่มขู่ประชาชน เเถมที่การทำท่าจะชักปืนออกมาจากซองข้างลำตัว อีกต่างหาก จนมีการเเชร์เเละพูดถึงกันไปในวงกว้าง

โดยทางเพจ ทนายความ อานนท์ เชื้อสัตตบงกช เผยว่า

ตาม พรบ. จราจรทางบก2522 กรณีไม่มีการตั้งด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะเรียกให้คนขับหยุดหรือจอดรถเพื่อทำการตรวจได้ เว้นแต่กรณีรถมีสภาพไม่ถูกต้อง หรือกรณีคนขับได้กระทำผิดกฎจราจร หรือความผิดซึ่งหน้า ตามพรบ.จราจรทางบก 2522 มาตรา ๑๔๒[๔๓] หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถในเมื่อ
(๑) รถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖
(๒) เห็นว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ

ส่วนการขอตรวจค้นตัวบุคคล หรือค้นรถในที่สาธารณะก็ต้องมีเหตุอันควรสงสัย ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น หรือเชื่อว่าเราเป็นผู้กระทำความผิด โดยมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ขอค้นมั่ว โดยกฎหมายกำหนดไว้ตามป วิอ.มาตรา93 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือมีไว้เป็นความผิด
ตามคลิปดูแล้วไม่น่าจะเข้าเหตุสั่งให้รถหยุด หรือเหตุขอตรวจค้นตัวบุคคลสักอย่าง แถมเจ้าหน้าที่ขอทำการตรวจแต่งกายสวมหมวกทองซึ่งน่าจะสังกัดในหน่วยปราบปราม ไม่น่าจะเกี่ยวกับงานจราจรด้วย ที่สำคัญ อาวุธปืนที่พกถ้าออกจากซองถือว่าเข้าข่ายพยายามฆ่าแล้วนะครับเจ้านาย/
(ดูไว้เวลาโดนเรียกตรวจอ้างหลักกฎหมายกันให้ถูกนะครับ)

เช่นเดียวกับทาง เกรียงไกร ไทยอ่อน ที่เผยความคืบหน้ากรณีดังกล่าว ที่สน.หนองค้างพลู …กำลังดิ้นตายกันที่ สน.หนองค้างพลูทั้งนายและลูกน้อง


ขอบคุณ
อานนท์ เชื้อสัตตบงกช
Kriangkrai Thai-on