เสธ.แมว เย้ย รบ.กู่ร้องให้สังคมยึดกม. พอตัวเองกล่าวถวายสัตย์ฯไม่ครบ บอกให้จบๆกันไป


เสธ.แมว​ ขยี้ รบ.ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่าง กู่ร้องให้สังคมยึดกม. แต่พอตัวเองถวายสัตย์ไม่ครบ บอกให้จบๆกันไป

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลขอให้จบเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วว่า เรื่องนี้จะจบลงได้ก็ต่อเมื่อมีคำตอบที่กระจ่างชัด ไร้ข้อสงสัยในทุกประการ เพราะกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนถือเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงต้องถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด ในเมื่อบ้านเมืองเรายึดหลักกฎหมายในระบบประมวลกฎหมายมิใช่ระบบจารีต ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญระบุข้อความการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไว้อย่างไรก็ต้องกล่าวเช่นนั้นโดยผิดเพี้ยนมิได้ หากไม่ดำเนินการเช่นนั้นแล้วก็จะถูกสังคมตั้งคำถามกันต่อไปว่า ถ้าสถาบันอื่นๆ อาทิ ตุลาการ อัยการ และข้าราชการต่างๆจะสามารถถวายสัตย์ปฏิญาณตนตามรูปแบบของตนเองโดยมิต้องคำนึงถึงรูปแบบตามกฎหมายได้ใช่หรือไม่ เพราะอ้างว่าได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเต็มที่แล้ว เมื่อรัฐบาลชอบกู่ร้องให้ผู้คนปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองเพื่อความสงบเรียบร้อย นั่นคือรัฐบาลจะต้องแสดงตนเป็นแบบอย่างว่า ตนเองถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นแล้วจะเป็นความยากลำบากยิ่งที่จำนำพาบ้านเมืองไปสู่ความศิวิไลซ์ได้