ตื้นตันหัวใจ “ในหลวงร.๑๐” ทรงรับสั่ง ‘การประดับพระบรมฉายาลักษณ์’ ด้วยเหตุผลอันสุดแสนพิเศษที่ฟังแล้วน้ำตาไหล


จากเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ทางเพจบนเฟซบุ๊ก  ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย ได้โพสต์เผยแพร่ข้อความสุดปลื้มปิติ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่ง ให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ที่ให้พระบรมฉายาลักษณ์ของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ประดับคู่กัน และมีพระบรมฉายๅลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับไว้ตรงกลางและให้ลดระดับระดับต่ำลงมากว่าล้นเกล้า ๒ พระองค์ ด้วยเหตุผลอันสุดแสนพิเศษ

พร้อมระบุข้อความว่า…  ซึ่งเป็นข้อความของท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการ พลอากาศโทภักดี แสง ชูโต ซึ่งเล่าว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงตรัสถึง การประดับพระบรมฉายๅลักษณ์ ตามสถานที่ราชการ7

โดยข้อความทั้งหมดระบุว่า… ท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการเล่าว่ารัชกาลที่ ๑๐ ตรัสว่า “การประดับรูปตามสถานที่ราชการขอให้ประดับรูปรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จคู่กันเหมือนเดิม และให้ประดับรูปท่านตรงกลางในระดับต่ำลงมา กว่าล้นเกล้า ๒ พระองค์ เพราะพระองค์ขอถวายบังคมสูงสุด”  ท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการ พลอากาศโทภักดี แสง ชูโต เป็นคนแจ้งให้ผู้เข้ารับประกาศทุกท่านทราบ

ขอบคุณที่มา เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย กระทรวงศึกษาธิการ