ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ เผยภาพ เมืองจมน้ำร่วม 20 ปี โผล่ให้ชมอีกที ตอนวิกฤตภัยแล้ง


ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ เผยภาพ เมืองจมน้ำร่วม 20 ปี โผล่ให้ชมอีกที ตอนวิกฤตภัยแล้ง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตภัยแล้ง ในปี 2562 ทำให้น้ำลดลงอย่างมหาศาล ชุมชนที่เคยจมน้ำราว 20 ปี ได้โผล่พ้นน้ำให้เราได้เห็นอีกครั้ง

ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ เผยภาพ เมืองจมน้ำร่วม 20 ปี โผล่ให้ชมอีกที ตอนวิกฤตภัยแล้ง

วันที่ 23 ก.ค.62 สื่อเผยว่า “นายศุภชัย มโนการ” ผู้อำนวยการโครงการป่าสักชลสิทธิ์ เปิดเผยว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ นายก อบต. หนองบัว เชิญชวนเที่ยววัดหนองบัว (ใหญ่) ที่จมน้ำในเขื่อนป่าสักมา ร่วม 20 ปี

ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ เผยภาพ เมืองจมน้ำร่วม 20 ปี โผล่ให้ชมอีกที ตอนวิกฤตภัยแล้ง

จากปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือน้อย ทำให้วัดหนองบัว(ใหญ่)ที่จมน้ำในเขื่อนป่าสักมาร่วม 20 ปี ทำให้เห็นวัดหนองบัว(ใหญ่)ได้ชัดเจน เคยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558

ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ เผยภาพ เมืองจมน้ำร่วม 20 ปี โผล่ให้ชมอีกที ตอนวิกฤตภัยแล้ง

และครั้งนี้ เป็นครั้งที่2 ที่ประชาชนสามารถลงชมวัดเก่าจมน้ำ โดยสามารถชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงระดับน้ำที่ไม่สามารถจะลงไปได้

ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ เผยภาพ เมืองจมน้ำร่วม 20 ปี โผล่ให้ชมอีกที ตอนวิกฤตภัยแล้ง

สำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำเข้าอ่าง ฯ ปี 2561 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 -22 ก.ค. 61 มีปริมาณ 345 ล้านลบ.ม. ส่วนปริมาณน้ำเข้าอ่าง ปี 2562 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 – 22 ก.ค. 62 มีปริมาณ 0.76 ล้านลบ.ม.

ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ เผยภาพ เมืองจมน้ำร่วม 20 ปี โผล่ให้ชมอีกที ตอนวิกฤตภัยแล้ง

ส่วนระดับน้ำ วันที่ 22 ก.ค. 61 +37.65 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 260.05 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็น 27.09% และ วันที่ 22 กค.2558 +33.49ม.รทก. ปริมาณน้ำ 39 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 4.10% (เป็นปีที่เคยเกิดขึ้น น้ำน้อยที่สุด)

ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ เผยภาพ เมืองจมน้ำร่วม 20 ปี โผล่ให้ชมอีกที ตอนวิกฤตภัยแล้ง

แม้ว่าน้ำในเขื่อนวันนี้ มี 44 ล้าน ลบ.ม. ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำโดยส่งช่วยด้านอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศน์วันละ 700,000 ลบ.ม. สามารถส่งได้ต่อเนื่องทุกวัน และคาดว่าต้นเดือน ส.ค.นี้ จะมีน้ำมาเติมในเขื่อน

ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ เผยภาพ เมืองจมน้ำร่วม 20 ปี โผล่ให้ชมอีกที ตอนวิกฤตภัยแล้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: WorkpointNews