คุณตาวัย 91 ตัวคนเดียว เร่ขายลูกอมริมทาง หาเงินซื้อข้าว ประทังชีวิต


คุณตาวัย 91 ตัวคนเดียว เร่ขายลูกอมริมทาง หาเงินซื้อข้าว ประทังชีวิต

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟสบุ๊คนามว่า

คุณตาวัย 91 ตัวคนเดียว เร่ขายลูกอมริมทาง หาเงินซื้อข้าว ประทังชีวิต

เจอลุงแกเดินมาขายลูกอม เลยอุดหนุนแกไป 1 ถุง 10 บาท คนที่พ่อไข่ต้มลงเพจที่นั่งกรอกลูกอมตรงฟุตบาทแกนั่งพักตรงร้านก๋วยจั๊บเจ้ฮวย เลยถามว่าจะกินก๋วยจั๊บไหม

แกบอกกินเลยสั่งมา 1 ชาม เจ้ฮวยกับเราก็จ่ายกันคนละครึ่ง เลยได้มีโอกาสคุยกับลุงแก แกอายุ 91 ปี เป็นคนหนองกี่ บุรีรัมย์ เมียแกเป็น ม ะ เ ร็ ง เสียไปนานแล้ว

เงินก็หมดไปกับการ รั ก ษ า เมีย ถ้าเจอลุงแก ก็อุดหนุนแกหน่อยนะคะ อย่างพ่อไข่ต้มบอก แกมาขาย ไม่ได้มาขอ — ที่ ตลาดเช้าปักธงชัย

การให้ทาน คือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนโดยหมายให้ผู้ได้รับได้พ้นจากทุ ก ข์

แบ่งออกเป็น ๓ อย่างได้แก่

๑ อามิสทาน คือการให้วัตถุ สิ่งของ หรือเงินเป็นทาน

๒ ธรรมทาน คือการสอนให้ธรรมะเป็นความรู้เป็นทาน

๓ อภัยทาน คือการให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเรา ไม่จองเวร หรือพยาบาทกัน

การที่เราได้ทราบเรื่องราวของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแบบนี้แล้วยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ นับว่าเป็นการให้ทานแบบอามิสทาน