ชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมากเกินไป คุณเลยอาจเป็นคนที่ โมโห ง่ายอยู่บ่อยๆ


0

ชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมากเกินไป คุณเลยอาจเป็นคนที่ โมโห ง่ายอยู่บ่อยๆ

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดี ๆ

เมื่อถึงวันที่เป็น พ่อแม่

คุณต้องเลือกทำบางอย่ าง

และตั ดบางอย่ างออก

เพื่อให้ชีวิตของคุณและครอบครัวสมดุล

ถ้าคุณเคยชินกับการทำงานดึก

และยังกลับดึกเหมือนเดิม

คุณจะมีเวลาอยู่กับลูกไม่มาก

ซึ่งจะทำให้คุณเร่งลูกมากเกินไป

ลูกจะต่อต้าน และมองว่าคุณเอาแต่ใจตนเอง

ถ้าคุณเคยเป็นแม่บ้านที่ทำงานบ้านเนี๊ยบ

และคุณยังเนี๊ยบอยู่เหมือนเดิม

คุณจะมีเวลามีปฏิสัมพันธ์กับลูกไม่มาก

ลูกก็ต่อต้านเหมือนกัน

เพราะมองไม่ออกว่าคุณให้ความสำคัญกับเขาตรงไหน

พ่อแม่ที่ใจเย็น ทำวินัยเชิงบวกกับลูกได้

คือพ่อแม่ที่ไม่เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตมากเกินไป

ถ้าคุณไม่ยอมเลือกลดบางอย่ างลง

ตัวคุณจะแบกรับไม่ไหวเอง ในที่สุด

ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น

อาจเป็นคุณที่เครียด เ รื้ อ รั งโม โ ห ซึ ม เศร้ าก็ได้

หรืออาจเป็นลูกที่มีปัญ หา พฤติกรรม

ก้ าวร้ าว ต่อ ต้าน โก หก เก็บ กด กังวลฯ

หรือบางทีก็อาจกระทบกับทุกๆคนในครอบครัว

จนครอบครัวแต กแยกก็ได้นะคะ

ไม่มีใครได้ สิ่งดีๆ ทุกอย่ างในชีวิต

โดยไม่ยอมคัดบางอย่ างออก

ซึ่งคนที่รู้ดีที่สุดว่าควรเป็นอะไร ก็คือ คุณ

บางทีวันนี้ คุณอาจต้องคิดทบทวน ชีวิต อีกครั้งนะคะ