ท่านยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า พระองค์ใส่นาฬิกาเรือนละ ๗๕๐ บาท น้ำตาผมไหลเลย


ท่านยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า พระองค์ใส่นาฬิกาเรือนละ ๗๕๐ บาท น้ำตาผมไหลเลย

ซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิดว่า การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี เพราะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอา “เกษตรกรรม” แต่เลือกที่จะทำ “อุตส่าหากรรม” (เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง แทนคำว่า อุตสาหกรรม) สุดท้าย อนาคตก็จะอดกิน”

ดร.สุเมธ ถามอีกว่า  “คนในห้องนี้มีรองเท้ากันคนละกี่คู่?  ก็มีสตรีนักธุรกิจตอบว่า ๑๐๐ กว่าคู่” ดร.สุเมธ จึงถามว่า “ แล้ววันนี้ใส่มากี่คู่ ถ้าจะใช้ให้คุ้ม ทำไมไม่เอาแขวนคอมาด้วย ”

ก่อนที่จะบอกว่า “ พระองค์ทรงฉลองพระบาทคู่ละ ๓๐๐ – ๔๐๐ บาท อีกทั้งฉลองพระบาทของพระองค์ ยังถูกนำส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก ขณะที่ข้าราชบริพารใส่รองเท้าคู่ละ ๓,๐๐๐ – ๔๐๐๐ บาท แต่เวลาพระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ที่สุดแล้ว ข้าราชบริพารก็เดินตามพระองค์ไม่ทันอยู่ดี”

พระองค์ท่าน จะตรัสว่า “ เวลาเดิน คนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียว ”