“หมอพรทิพย์”ลั่นใส่เสื้อเหลือง ไม่ได้หมายความว่าจงรักภักดีเสมอไป


เมื่อวันที่ 19 มิ.ย ที่ผ่านมา ทางเฟซบุ๊ค “Porntip Rojanasunan” ของ  แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “ความจงรักภักดี”เป็นคำที่มีความเฉพาะตัวสำหรับคนไทย ไม่ใช่เพียงการใส่เสื้อเหลือง ไม่ใช่เพียงลมปากว่าจงรักภักดี สิ่งที่เป็นหัวใจ เป็นความคิด เป็นการกระทำคือสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดี

“หมอพรทิพย์”ลั่นใส่เสื้อเหลือง ไม่ได้หมายความว่าจงรักภักดีเสมอไป

นานมาแล้วที่ระบบการเรียนของไทยยกเลิกวิชาประวัติศาสตร์ ทำให้เด็กไทยเติบโตมาโดยเข้าใจเรื่องนี้น้อยลงมาก คุณูปการที่กษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงทำให้แผ่นดินไทยมีมากมายไม่อาจบรรจุในวิชาประวัติศาสตร์ได้หมด เมื่อไม่เคยเรียนจึงเหมาเอาว่ากษัตริย์ไทยคงเหมือนกษัตริย์ต่างชาติในวิชาที่เขาเรียนเรื่องการเมือง ทั้งที่กษัตริย์ไทยทรงทำนุบำรุง ดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรและต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของไทยที่ไม่ได้มีในประวัติศาสตร์ชาติอื่น

นักการเมืองรุ่นใหม่ในขณะนี้แสดงท่าทีก้าวร้าวต่อเรื่องนี้โดยเฉพาะในช่วงในหลวงรัชกาลที่9 ย่อมสะท้อนให้เห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขา “ความกตัญญู”เป็นหลักคำสอนของพระพุทธองค์ที่ต้องมี การออกมากล่าวร้ายต่อกษัตริย์ผู้ทรงเสียสละ ดูแลพสกนิกรของพระองค์จนต่างประเทศยกย่องพระราชกรณียกิจมากมายของรัชกาลที่9

จากนี้ไปคนไทยจะจับตาเฝ้าติดตามดูนักการเมืองที่มีแนวคิดเช่นนี้ ต่อให้ขอโทษต่อให้แก้ตัวต่อให้ชี้แจงแต่การกระทำที่ผ่านมาชัดเจนในตัว ความสนใจทางการเมืองเป็นเรื่องดีแต่การบิดเบือน การใส่ร้ายผู้อื่น การไม่เคารพอดีตที่มีค่า จะพาตนเองไปสู่ทางตัน เร่งสร้างความดีให้ปรากฎ เวลาจะช่วยพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริง

ที่มาและขอบคุณ Porntip Rojanasunan