อนุทิน เห็นต่าง สธ.ยัน กัญชาคือสมุนไพรมีค่าทางการแพทย์ ไม่ใช่ยาเสพติด!


อนุทิน เห็นต่าง สธ.ยัน กัญชาคือสมุนไพรมีค่าทางการแพทย์ ไม่ใช่ยาเสพติด!

“อนุทิน” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซฯ ยัน ส่วนตัวเห็นว่ากัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางการแพทย์ ไม่ใช่ยาเสพติด ตามสธ.เห็นว่าเป็นยาเสพติด ตามมติองค์การอนามัยโลก

วันที่ 29 พ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊ก ยืนยันว่า ส่วนตัว เห็นต่างจาก กระทรวงสาธารณสุข ที่เห็นกัญชาเป็นยาเสพติด ตามมติองค์การอนามัยโลก หากไทยแก้กฎหมายเปิดเสรีกัญชา ส่งผลกระทบแน่ ทั้งนี้เพราะส่วนตัวเห็นกัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางการแพทย์ สามารถใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้ 

“ผมเห็นต่าง”

กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่สนับสนุน แนะนำ ให้ความรู้ประชาชน ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และรักษาโรค อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน

กระทรวงสาธารณสุข ต้องยืนเป็นหลักการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีมานานแล้ว”