เรือนจำกลาง จ.ขอนแก่น ปล่อยแล้ว 187 นักโทษ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่เรือนจำกลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น, อัยการจังหวัดขอนแก่น, ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

เรือนจำกลาง จ.ขอนแก่น ปล่อยแล้ว 187 นักโทษ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ


นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดี ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์หรือนักโทษ ในคดีความผิดเล็กน้อยหรือทุพพลภาพ ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี และคนชรา เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศ…

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าวต่อว่า นักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษในวันนี้ เป็นชุดแรกที่สามารถดำเนินการปล่อยตัวได้ทันที ขณะเดียวกันคณะกรรมการพิจารณาการเข้ารับพระราชทานอภัยโทษ จะเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติให้กับนักโทษคดีเด็ดขาด ที่เข้าข่ายการได้รับสิทธิ์เข้ารับพระราชทานอภัยโทษ ในเงื่อนไขต่างๆในการปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันนี้นั้น ทั้งหมดได้เข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องของการมีงานทำ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งจุดบริการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนแรงงาน ไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้มีงานทำทันทีหลังพ้นโทษ

ขอบคุณที่มาจาก เรือนจำกลาง จ.ขอนแก่น