พสกนิกรไทยปีติ พระองค์โสม เสด็จในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาฐานันดร


พสกนิกรไทยปีติ พระองค์โสม เสด็จในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาฐานันดร


วันที่ 5 พ.ค. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ทรงพระเจริญ

ภาพจาก สำนักพระราชวัง