ด่วนๆ บริษัทคาราบาวแดง รับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 เงินเดือน 19,000 บ.


พลาดแล้วจะเสียใจ บริษัทคาราบาวแดง รับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 เงินเดือน 19,000

พลาดแล้วจะเสียใจ บริษัท คาราบาวแดง ประกาศเปิดรับสมัคร ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน โดยมีรายละเอียดในการสมัครมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี) หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด

ดำเนินการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกในรูปแบบ FIFO

งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย

อายุ 22 35 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ไม่มีโรคประจำตัว

สามารถขับโฟล์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

เงินเดือน 15,000 บาท

2. พนักงานบรรจุ (บางปะกง) รายละเอียดงาน

-จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว

-ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่าง Cold End

-ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์

-ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า

-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-วุฒิม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มีใจรักองค์กร

-หากมีใบอนุญาติขับโฟร์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่โปรโมชั่น (บางรัก, ภาคกลาง) รายละเอียดงาน

1. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

2. วางกลยุทธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย

3. วางแผนการสื่อสารการตลาด

4. วิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด

-ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี

-มีความคิดสร้างสรรค์

-มนุษยสัมพันธ์ดี

4.เจ้าหน้าที่ธุรการช่างซ่อมบำรุง (บางปะกง) รายละเอียดงาน

เปิด P/R สั่งซื้อเครื่องจักรและติดตามสถานะการส่งซื้อ

ประสานงานเรื่องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร

สรุปข้อมูลจัดทำรายงานประจำเดือน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างยนต์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานเกี่ยวกับจัดซื้อ, สโตร์, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

-มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับปานกลาง

-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5.หัวหน้าแผนกพิมพ์ลายกระป๋องอลูมิเนียม (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง) รายละเอียดงาน

ควบคุม บริหารจัดการกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมในส่วนของงานพิมพ์ลายให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพสินค้า

วางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อลดของเสีย ลดต้นทุนการผลิต

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

-จบการศึกษาปริญญาตรีหรือโทวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเท่านั้น สาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

-มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับ Supervisor อย่างน้อย 3 ปี

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

-สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานบางปะกง จ.ฉะเชิงเทราได้

6.พนักงานขาย (ประจำศูนย์ฯบางบัวทอง จ.นนทบุรี) เงินเดือน:14000 – 17000 บาท รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย

-อายุ 22 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง

-มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ สามารถดูแลรักษาสภาพรถยนต์เบื้องต้นได้

-มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี

-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.รับสมัครทีมงานภาคสนาม จ.อยุธยา รับสมัครด่วน ! เงินเดือน:15000 19000 บาท รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน

5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย , หญิง

-อายุ 22 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง

-ชอบงานขายและงานบริการ

-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ตาก) เงินเดือน: 14000 17000 บาท รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน

5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย

-อายุ 22 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง

-มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์

-มีใจรักงานบริการ

-บุคลิกภาพดี และไม่มีโรคประจำตัว

-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.พนักงานขาย(ประจำศูนย์ฯ บางโฉลง จ.สมุทรปราการ)สนใจ 0614015213 เงินเดือน: 15000 19000 บาท รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย / หญิง

-อายุ 22 35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

-ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ

-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่นี่ : ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทคาราบาวแดง จำกัด 393 อาคารสัลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : สำนักงานสีลม 02-636-6111 , โรงงานบางปะกง 038-989-488 ต่อ 295 , 038-989-499

แหล่งที่มา: รวมมิตร