อย่าได้หวังว่าจะเจริญ หากไม่รู้จักคำว่า ซื่ อ สั ต ย์


อย่าได้หวังว่าจะเจริญ หากไม่รู้จักคำว่า ซื่ อ สั ต ย์

ซื่อสัตย์ คำๆ เดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคนๆ หนึ่งไปตลอดกาล
ซื่อสัตย์ คือสัจจะวาจาที่เปล่งออกมาแล้วต้องทำตามที่พูดที่บอกไปแล้ว

*******************************

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซื่อสัตย์


ความซื่อสัตย์ จึงมักมาพร้อมๆ กับหน้าที่ ความรับผิดชอบ

หากใครที่ไม่แม้แต่มีความซื่อสัตย์ คนๆ นั้นก็คงลำบากในการใช้ชีวิต

ยากจะหาคนจริงใจกับตนได้

ชีวิตเจอแต่หลุมบ่อ พบเจอแต่อุปสรรค

มีความสุขประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จะกลับมาทุ กข์ซ้ำๆ

เหล่านั้นมักมาจากการกระทำของตัวเองที่ทำคนไว้

พอผลการกระทำส่งผล จึงอาจจะเจ็ บ ป วด

ทุ กข์ ท รมานมากกว่า เลยไปถึงขั้นชีวิตยากจะเจริญ

จึงได้เห็นหลายๆคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอื่น

พบเจอแต่ความทุ กข์ มีชีวิตอยู่บนความหว าดระแวง เจอแต่คนโกหก

หล อกลว ง เช่นเดียวกับตัวเขา ผีเห็นผีอยู่ด้วยกันมีแต่ยากลำบาก

ต่างจากคนซื้อสัตย์ ไปไหนมาไหน ใครๆ ก็ต่างพากันยกย่อง

สรรเสริญ ใครๆ ก็ต่างเชื่อถือรักและเอ็นดู

ผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไ ห ม้ แม้นมีคู่ครองก็จักมีแต่สุข

ไม่ค่อยพบเจอความทุ กข์ยากลำบากทางใจ

สิ่งเหล่านี้คนคิดไม่ซื่อ จึงมักเข้าไม่ถึง

เพราะไม่เคยสัมผัสเพราะความไม่ดีของตน

คนบางคนโกหก หลอกคนอื่นๆ ทำ ชั่ ว มากมายเพียงเพราะแพ้พ่ายต่อกิเลสตน

ทำตามอำเภอใจจนนำพาชีวิตไปพบจุดจบที่ไม่น่าให้อภัย

คน เกลี ยด ส าบแ ช่ง ปองร้ ายทำมาค้าขายก็ไม่เจริญ

อยากเจอคนรักที่จริงใจ แต่ตัวเองไปทำคนอื่นไว้ในอดีตมาก

ต่อให้มีบุญได้เจอนางฟ้าหรือเทวดา

บุญไม่ถึงเขา ก็คงไม่ได้เขามาเชยชม เพราะก ร ร มไม่ดี

ท้ายสุดก็ละอาย แ ก่ ใจตนเพราะตนไม่ดีพอ

ขอขอบคุณที่มาจาก นามบุญ