กกต.ยอมรับนับคะแนนพลาดเขต 1 นครปฐม ยังไม่โทษ ผอ.กกต.นครปฐม!


กกต.ยอมรับนับคะแนนพลาดเขต 1 นครปฐม ยังไม่โทษ ผอ.กกต.นครปฐม!


กกต. ยอมรับผิดพลาดนับคะแนนเขต 1 นครปฐม เผยจังหวัดเชิญผู้แทน 2 พรรค

เปิดหีบหน่วย 25 เช็คใบขีดคะแนนหาข้อสรุปใบรายงานผลไม่ตรงกัน

อ้าง “ฉัตรไชย” ประกาศอนค.ชนะก่อน แค่ชนะเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. แถลงกรณีปัญหาการนับคะแนนเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.นครปฐมว่า ขณะนี้ทราบว่าเกิดปัญหาในการรวมคะแนนโดยพบว่า ของหน่วยเลือกตั้งที่ 25 ใบรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง หรือส.ส. 5/18 ที่มีทั้งสิ้น 3 ชุดไม่ตรงกัน ทางสำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐมได้เชิญตัวแทนผู้สมัครทั้งพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 1 และ 2 มาเพื่อจะเปิดหีบของหน่วยเลือกตั้งที่ 25 ดูใบขีดคะแนน หรือ ส.ส.5/11 ว่าสรุปแล้วผลการนับคะแนนของหน่วยดังกล่าวเป็นอย่างไร

“ในชั้นการนับคะแนนไม่มีปัญหาเป็นที่ยุติเพราะผู้สังเกตการณ์ของทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับผลการขีดคะแนนของกรรมการนับคะแนนซึ่งใบขีดคะแนนนี้จะอยู่ในหีบ แต่มามีปัญหาตอนเอาคะแนนจากใบขีดคะแนนมากรอกในใบรายงานผลหรือส.ส. 5/18 ซึ่งมี 3ชุด คือติดอยู่ที่หน้าหน่วย ส่งกกต.เขต และส่งกกต.จังหวัด ซึ่งขณะนี้พบว่า ใบส.ส. 5/18 สองชุดตรงกัน แต่อีกหนึ่งชุดมีคะแนนแตกต่างไป จึงเชิญผู้แทนของทั้งสองพรรคมาเพื่อตรวจสอบโดยไม่ต้องนับคะแนนใหม่ และเชื่อว่าจะทราบผลคะแนนในเร็วๆ นี้”

นายแสวง กล่าวยอมรับว่าความผิดพลาดในการนับคะแนนกรณีดังกล่าวทั้งวันที่ 24 มี.ค. และการนับคะแนนใหม่ก่อให้เกิดปัญหาความน่าเชื่อถือขององค์กร แต่ต้องบอกว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวบุคคล เพราะกรรมการนับคะแนนหนึ่งชุดจะต้องนับคะแนนถึง 4 หน่วยถือว่างานหนักพอสมควร และในอดีตใบส.ส. 5/18 ทั้ง 3 ชุดจะใช้การก็อปปี้ด้วยกระดาษคาร์บอนเขียนครั้งเดียว แต่ก็มีปัญหาว่า ไม่ชัดตัวหนังสือเลือนหายได้ง่าย จึงเปลี่ยนมาใช้การเขียนทั้ง 3 ใบทำให้บางครั้งเกิดปัญหาการกรอกข้อมูลคลาดเคลื่อน แต่ทั้งนี้ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้ง หรือการนับคะแนนของกกต. มีความปลอดภัยระหว่างการนับและการลงคะแนน รวมถึงการเก็บรักษา ซึ่งแต่ละขั้นตอนสามารถที่จะตรวจสอบได้

เมื่อถามว่า เมื่อผลคะแนนยังไม่เป็นทางการเหตุใดนายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กกต. จึงออกมาให้สัมภาษณ์ นายแสวง กล่าวว่า ท่านน่าจะได้รับทราบข้อมูลในขณะนั้นซึ่งยังไม่ครบถ้วน และยังมีปัญหาเรื่องของกรอกข้อมูลอยู่ เมื่อถามต่อว่าแต่นายฉัตรไชยใช้คำว่า พรรคอนาคตใหม่ชนะ ไม่ได้ใช้คำว่าผลคะแนนอย่างไม่ทางการ นายแสวง กล่าวว่า “ก็ชนะเบื้องต้นไง” และเมื่อถามว่าจะทราบผลการตรวจสอบผลคะแนนได้เมื่อไรเพราะแค่หน่วยเดียว นายแสวง กล่าวว่า เขาเพิ่งนัดกันตอน 14.00 น. การจะเปิดหีบไม่สามารถทำได้เลย ต้องมีพยาน และผู้แทนพรรคการเมืองเพื่อให้เกิดการยอมรับ

ผู้สื่อข่าวถามว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐมจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ไม่อยากจะโทษ เพราะการนับคะแนนใหม่ เป็นเรื่องของกกต.เขต ซึ่งผอ.กกต.จังหวัดมีหน้าที่เพียงอำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาเท่านั้น

*************************