ถามอะไรอยู่ได้ คนเขาจะหลับนอน ครั้งคนตอบรับเครื่องโทรพิมพ์ไม่พอใจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรัสถาม สถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้


ถามอะไรอยู่ได้ คนเขาจะหลับนอน ครั้งคนตอบรับเครื่องโทรพิมพ์ไม่พอใจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรัสถาม สถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักมาตลอด ๗๐ ปี พระองค์ท่านทรงนึกถึงประชาชนตลอดเวลา พระมหากรุณาธิคุณนั้นเป็นล้นพ้นยิ่งนัก

5-39.jpg เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้ว ครั้งน้ำท่วมภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้นำเครื่องโทรพิมพ์มาติดตั้งที่ห้องทรงงานใหม่ๆ เพื่อน้อมเกล้าฯถวาย ข้าราชสำนักท่านหนึ่งกรุณาเล่าให้ฟังว่า 01-33.jpg แม้จะดึกดื่นเที่ยงคืนมากขนาดไหนแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ยังไม่เสด็จขึ้นห้องพระบรรทม แต่ทรงคอยติดตามข่าวเรื่องอุทกภัยที่หาดใหญ่อยู่อย่างใกล้ชิด 2-51.jpg ด้วยทรงห่วงใยราษฎร จึงทรงส่งคำถามผ่านเครื่องโทรพิมพ์ด้วยพระองค์เองถามไปทางหาดใหญ่ว่า น้ำลดแล้วหรือยัง  โดยที่ไม่ใครทราบว่าผู้ส่งคำถามมานั้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3-46.jpgคำตอบที่มีผ่านมาทางเครื่องโทรพิมพ์เมื่อเวลาประมาณตีสองตีสาม มีข้อความที่ตอบด้วยความไม่พอใจว่า  ถามอะไรอยู่ได้ ดึกดื่นป่านนี้แล้ว คนเขาจะหลับนอน แต่ตอนท้ายของคำตอบนั้นก็ไม่ลืมที่จะบอกด้วยว่า น้ำลดแล้ว4-46.jpg เรื่องเล่าข้างบนนี้เป็นบทความเรื่อง ในหลวงกับประชาชน ที่เขียนโดย ถาวร ชนะภัย นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อคราวเกิดอุทกภัยใหญ่ขึ้นในภาคใต้ พุทธศักราช ๒๕๓๐ ที่แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงคำนึงห่วงใยถึงพสกนิกรของพระองค์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่มีทุกข์ภัย 6-31.jpg ขอขอบคุณ บทความเรื่อง ในหลวงกับประชาชน