เป็นบุญสุดปีติ ครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุ้มเด็กน้อย ขณะเสด็จฯไปเสวยพระกระยาหารเป็นการส่วนพระองค์

เป็นบุญสุดปีติ ครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุ้มเด็กน้อย ขณะเสด็จฯไปเสวยพระกระยาหารเป็นการส่วนพระองค์

 

กลายเป็นภาพที่สุดแสนจะประทับใจและถูกนำไปส่งต่อบนโซเชียลออนไล์กันอย่างมากมายและพากันถามว่า เด็กทารกที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุ้มอยู่นั้นเป็นลูกของใครกัน

กับภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุ้มบุตรชายของคุณ ทิพนันท์ ศรีเฟื่องฟุ้ง คุณตุ๊ย นั่นเองเมื่อครั้งเสด็จ  ไปเสวยพระกระยาหารเป็นการส่วนพระองค์ โดยคุณทิพนันท์ได้อุ้มไปรับเสด็จฯ ด้วย โดยได้เล่าไว้ว่า

ระหว่างนั้นน้องวินหลับตลอด พระองค์ท่านเตรียมเสด็จฯ กลับ เห็นตุ๊ยอุ้มน้องวิน จึงทรงขออุ้มบ้าง ปรากฏว่าเขาลืมตาตื่นพอดี คงตกใจ ทรงอุ้มและปลอบพร้อมกับตรัสถามว่า ลูกอายุเท่าไหร่ ตุ๊ยกราบบังคมทูลตอบไปว่า หนึ่งเดือนครึ่งเพคะ ก็ตรัสเย้าว่า อายุเท่านี้ ยังไม่รู้เรื่องเลยและทรงส่งน้องกลับมาให้

ทำให้รู้สึกว่าเป็นบุญของน้องวินมาก ที่เพิ่งเกิดมาก็ได้อยู่ในอ้อมพระกรของพระองค์ท่าน

พอตุ๊ยเอาพระฉายาลักษณ์พระองค์ท่านทรงอุ้มน้องวินลงเฟซบุ๊ก ปรากฏว่ามีคนเข้ามากดไลค์หลายแสน และแชร์ถามกันทั่วว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใคร

ปัจจุบันน้อง วิน ศรีเฟืองฟุ้ง โตและเข้าเรียนชั้นประถมแล้ว เป็นเด็กน้อยหน้าตาน่ารักมาก

ขอขอบคุณ tuitipanan