สารานุกรมระดับโลก เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.๙ ด้วยการบรรจุพระนาม เป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์

*******
*** เพจเฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา สารานุกรมระดับโลก ที่ได้รับความนิยมและใช้อ้างอิงทางวิชาการมากที่สุด

มีความเก่าแก่ที่สุดที่ยังตีพิมพ์อยู่ถึงปัจจุบันนั้น เทิดพระเกียรติอย่างสูงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบรรจุพระนาม “ภูมิพล” (Bhumibol) ลงในหนังสือ เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา ฉบับปี ค.ศ. 2017 ให้เป็น อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

โดยทางด้าน เว็บไซต์ We Love My King ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หนังสือสารานุกรม “เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2311 ตีพิมพ์ชุดแรกที่เมือง เอดินเบอระ สกอตแลนด์

ก่อนย้ายฐานการผลิตไปประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2444 และกลายเป็นคลังข้อมูลสำคัญของโลกที่เกิดจากทีมงาน ประกอบด้วย บรรณาธิการกว่า 100 คน และผู้เขียนบทความ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 4,000 คน

อย่างไรก็ตาม สารานุกรมดังกล่าวมีขนาดคงมาที่มาตลอดเวลากว่า 70 ปี มีความยาวประมาณ 40 ล้านคำ มีบทความประมาณ 500,000 เรื่อง โดย 1 ชุด 32 เล่ม มีราคา 1,500 ดอลลาร์ หรือประมาณ 45,000 บาท

และได้ยุติการพิมพ์หนังสือแล้ว หลังจากคนหันไปหาความรู้จาก Google และ Wikipedia ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่ Digital Disruption โดยสารานุกรมเอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา ฉบับสุดท้าย เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 15 เมื่อปี 2010 หลังจากนั้นบริษัทจะหันไปเน้นเฉพาะฉบับออนไลน์และอุปกรณ์การศึกษาอื่นเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย, welovemyking.com