ชาวอุบลฯ เตรียมรับมือ รถติด, น้ำท่วม ยาวไป 3 ปี, ระหว่าง “ก่อสร้างทางลอดดงอู่ผึ้ง-วนารมย์” – กำหนดวางศิลาฤกษ์ [20 เมษา 62]


******
แขวงทางหลวงที่ 1 ประชุมชี้แจงร่วมสื่อมวลชนและภาคเอกชน การก่อสร้างทางลอดดงอู่ผึ้ง-วนารมย์ หลังสงกรานต์ปีนี้ เตรียมแผนรับรถติดและน้ำท่วมให้ดีที่สุด รถติดน้อยสุด น้ำขังน้อยที่สุด

คนอุบลฯเตรียมรับรถติด,น้ำท่วม 3 ปี ระหว่างก่อสร้างทางลอดดงอู่ผึ้ง-วนารมย์ กำหนดวางศิลาฤกษ์ 20 เมษา 62

วันที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายรพีพร พูนเพิ่ม ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อฟังการชี้แจงรูปแบบวิธีการก่อสร้างและทางเบี่ยงการจราจรระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) (พร้อมทางคู่ขนาน) เป็นทางลอด 4 ช่องการจราจร สูง 8 เมตร ยาว 600 เมตร แบบวงเวียน ซึ่งจะไม่มีไฟจราจร ไม่มีการเวนคืน

โดยจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2562 (ทราบว่าจะมีการเซ็นต์สัญญาภายในเดือนเมษายนนี้)เป็นการวางศิลาฤกษ์ก่อนการเซ็นต์สัญญาและโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน งบประมาณ 798,655,400.บาทผู้รับจ้างคือ บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง รอบพื้นที่บริเวณก่อสร้าง โดยเพิ่ม 2 เลนในลักษณะวงแหวน. แสดงเส้นทางการเดินรถ จุดกลับรถ ตรงแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ โดย แขวงทางหลวงอุบลราชธานี ,ผู้รับจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงการจัดเตรียมความพร้อม ในการแก้ไขปัญหาจราจร เสนอรูปแบบในการใช้เส้นทางเลี่ยง ในเวลาเร่งด่วน และเตรียมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วม โดยจะมีการวางท่อระบายนำ้ ขนาด 1.50 ม.จำนวม 2 เส้นเพื่อระบายนำ้ในช่วงก่อสร้างอีกด้วย

โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอให้จัดทำทางเบี่ยงเพิ่มขึ้น และป้ายบอกทางเป็นระยะๆ สื่อประชาสัมพันธ์ อย่างชัดเจน และทั้งนี้ได้เสนอให้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาจราจรแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนอีกด้วย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ข่าวสารในการก่อสร้างเป็นระยะอย่างชัดเจน ให้เกิดความรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน

ขอบคุณที่มา : 77ข่าวเด็ด