หลวงปู่ครูบาบุญยัง พระแท้กลางป่าใหญ่ อายุยืนถึง ๑๐๙ ปี


หลวงปู่ครูบาบุญยัง ปัญญาวโร วัดหนองโค รัฐ กะ เ หรี่ ยง ประเทศเมียนม่าร์ ท่านเป็นพ ระ อริ ยสงฆ์ ๖ แผ่นดิน ผู้มีเมตตา ถือธุดงค์ภาวนาตามป่าเขาเพื่อความสงบ ยอมเอา ชี วิ ต ตัวท่านเองเพื่อแ ล ก กับธรรม และร่วมคณะธุดงค์ปฏิบัติธรรมกับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ครูอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม


และยังเป็นส ห ธร ร มมิก หลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ขาว และได้ร่วมธุ ด งค์ขึ้นไปเชียงใหม่กับหลวงปู่แหวน ก่อนที่จะเข้ามาเดินธุ ด งค์ ในประเทศไทย ไปทั่วทุกจังหวัด เคยเข้ามากราบพ ระแ ก้ วมรกต ครูบาบุญยัง ท่านนับถื อมาก


กราบส า ธุ “หลวงปู่ครูบาบุญยัง” พระเเท้กลางป่าใหญ่ อาศัยกุฏิไม้เรียบง่าย อายุยืนถึง ๑๐๙ ปี เผยเคยร่วมธุ ด งค์ กับหลวงปู่เเหวน เเละหลวงปู่ตื้อ เมื่อวันที่ผ่านมา ทาง พระมหาไกรพิทักษ์ จิ ตฺตีกาโร ได้เดินทางไปก รา บไห ว้หลวงปู่ครูบาบุญมีอายุตั้ง ๑๐๙ ปี ที่วัดบ้านหนองโค


อำเภอเเจ้โด่ง จังหวัดกอกะเร๊ ประเทศ พม่าเเละกว่าจะดั้นด้นเข้าไปถึงได้กราบผู้เฒ่า สุดเเสนจะลำบ า กบุกป่าฝ่าดงเข้าไปเเละได้กราบสมใ จตามความตั้งใ จของตัวที่ตั้งไว้เเละยังกล่าวอีกว่า


กว่าจะดั้นด้นเข้าไปถึงได้กราบผู้เฒ่า สุดเเสนจะลำบ า กบุกป่าฝ่าดงเข้าไปเเละได้กราบสมใ จหลวงปู่ครูบาบุญยัง อายุ ๑๐๙ ปี วัดบ้านหนองโค อำเภอเเจ้โด่ง จังหวัดกอกะเร๊ ประเทศ พม่า หลวงปู่มีเ ชื้ อ สายบรรพบุรุษเป็นชาวเวียงจันทร์ประเทศลาวที่อพยพมาอยู่พม่าตั้งเเต่สมัยกรุงศรีอยุธยา


(กุฏิหลวงปู่)

“กว่าจะดั้นด้นเข้าไปถึงได้กราบผู้เฒ่า สุดแสนจะลำบากบุกป่าฝ่าดงเข้าไปและได้กราบสมใจหลวงปู่ครูบาบุญยัง อายุ ๑๐๙ ปี วัดบ้านหนองโค อำเภอแจ้โด่ง จังหวัดกอกะเร๊ ประเทศพม่า หลวงปู่มีเชื้อสายบรรพบุรุษเป็นชาวเวียงจันทร์ประเทศลาวที่อพยพมาอยู่พม่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หลวงปู่เล่าประวัติการออกปฏิบัติกรรมฐานเดินธุดงค์อยู่รุกขมูลในป่าเขาปฏิบัติเอาเป็นเอาตายแลกเอาธรรม เคยเดินธุดงค์พบกันและสนทนาธรรมกับหลวงปู่แหวน,หลวงปู่ตื้อ,หลวงปู่ครูบาพรหมจักร และครูบาอาจารย์สายกรรมฐานของประเทศไทยอีกหลายองค์ หลวงปู่เปรียบดังช้างเผือกที่เก็บตัวอยู่ในป่าเขาไม่ปรากฎตัว น้อยคนนักที่จะรู้จัก แต่ใครจะนึกละว่า..ในหลวง ร.๙ ได้ส่งคณะแพทย์ที่รักษาพระองค์ไปตรวจสุขภาพร่างกายหลวงปู่ทุกปี และได้ส่งอาหารเสริมนมผงไปถวายหลวงปู่ประจำ ท่านต้องไม่ธรรมดาแน่นอน และแม้หลวงปู่จะอายุ ๑๐๙ ปีแล้วท่านยังฉันข้าวมื้อเดียวนะ”

หลวงปู่เล่าประวัติการออกปฏิบัติก ร ร มฐานเดินธุ ด งค์อยู่รุกขมูลในป่าเขาปฏิบัติเอาเป็นเอาต า ยเเลกเอาธรรม เคยเดินธุดงค์พบกันเเละสน ทน าธ รรมกับหลวงปู่เเหวน,หลวงปู่ตื้อ,หลวงปู่ครูบาพรหมจักร เเละครูบาอาจารย์สายก ร ร มฐานของประเทศไทยอีกหลายองค์

หลวงปู่เปรียบดังช้างเผือกที่เก็บตัวอยู่ในป่าเขาไม่ปรากฎตัว น้อยคนนักที่จะรู้จัก เเต่ใครจะนึกละว่า..ในหลวง ร.๙ ได้ส่งคณะ เเพ ทย์ ที่รักษา พระ องค์ไปตรวจสุ ขภ าพร่างกายหลวงปู่ทุกปี เเละได้ส่งอาหารเสริมนมผงไปถวายหลวงปู่ประจำ

ท่านต้องไม่ธรรมดาเเน่นอน เเละเเม้หลวงปู่จะอายุ ๑๐๙ ปีเเล้วท่านยังฉันข้าวมื้อเดียวนะ

ใบประกาศรับรองว่าหลวงปู่มีอายุมากที่สุด จากนายพลเต็งเส่ง