ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ประกันภัย ฉีด “ซิโนฟาร์ม” โคม่า-ตาย จ่าย 1 ล้าน


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ข้อมูลประกันภัย ฉีด ซิโนฟาร์ม โคม่า-ตาย จ่าย 1 ล้าน รักษาพยาบาลจ่าย 3 หมื่น หากได้รับผลกระทบจากวัคซีนภายใน 90 วัน

หลังจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดเผยว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดสแรก จะส่งถึงไทยในวันที่ 20 มิ.ย.64 และมีการกำหนดวันฉีดวัคซีนวันแรกพร้อมกัน 25 มิ.ย.นี้

ล่าสุด วันนี้ (16 มิ.ย.64) เฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy ได้โพสต์ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โดยมีรายละเอียด คือ ความคุ้มครอง กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โดยหากเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (IPD&OPD) 30,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

-อายุไม่เกิน 99 ปี (การคำนวนอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)

-ไม่จำกัดอาชีพ

-ผู้ที่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว และชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

เงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ

-หากได้รับผลกระทบจากวัคซีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนจะครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปี และไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ

ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน "ชิโนฟาร์ม"

ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน “ชิโนฟาร์ม”ขอบคุณภาพจาก : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยในขณะนี้ได้มีองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับ วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ผ่านช่องทางออนไลน์ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีจำนวน 3,073 องค์กร จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร 478,610 คน

ยอดองค์กรสะสม จำนวน 10,011 องค์กร

ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรสะสม 3,660,616 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสาร

องค์กรที่ยื่นความประสงค์สามารถติดตามประกาศการจัดสรร วัคซีนตัวเลือก ทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะปิดระบบลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรร วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ในวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย.64 เวลา 16.00 น. และไม่รับแก้ไขเอกสาร จำนวนการขอรับวัคซีนและข้อมูลใดๆ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.64 เป็นต้นไป กรุณาตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้เรียบร้อยก่อนส่ง

องค์กรและนิติบุคคลที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก "ชิโนฟาร์ม"

องค์กรและนิติบุคคลที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก “ชิโนฟาร์ม”ขอบคุณภาพจาก : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
แจ้งปิดระบบลงทะเบียน ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ชิโนฟาร์ม"

แจ้งปิดระบบลงทะเบียน ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ชิโนฟาร์ม”ขอบคุณภาพจาก : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png