5 ราศี โชคลาภและดวงการเงิน โดดเด่นที่สุด


ปี 2564 ปีฉลูทอง เป็นปีที่ภาพรวมของดวงมีการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

เพร าะดว งดาวสำคัญหลายดวงได้มีการย้ ายไปแล้วในช่วงปีที่ผ่านมา

ทำให้สถานการณ์ต่างๆจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามามากขึ้น

ใครมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์จนกลายเป็นเศรษฐี หรือใครต้องระวังเรื่องการใช้

จ่ายมากเป็นพิเศษ ไทยรั ฐออนไลน์สรุปมาให้ 6 ร าศี บอกได้เลย ปี 2564 ปังแน่นอน

ร าศีกันย์ (Virgo) ช่วงวันที่ 17 กันย ายน-17 ตุลาคม

ดวงการเงิ นชาวร าศีกันย์ ปีนี้จะสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้ดี ปลดหนี้ได้

เพร าะจังหวะดวงร ายได้ค่อนข้างดี มีช่องทางหาร ายได้เข้ามาได้มากขึ้น

อีกทั้งยังมีดวงโช คลาภที่โดดเด่น ส่วนร ายจ่ายมีเกณฑ์เสียเงิ นกับเรื่ องอสังหาริมทรั พย์

หรือการขยับขย ายที่อยู่อาศัย คงต้องบริหารจัดการให้ดี

ร าศีพิจิก (Scorpio) ช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม

ดวงการเงิ นชาวร าศีพิจิก ร ายได้นั้นถือว่าดี ปุ๊บปั๊บรับโช ค มีเซอร์ไพรส์ทางการเงิ นเข้ามา

สำหรับคนที่ชอบลงทุนที่มีความเสี่ยง จังหวะดวงมีความเฮง

แต่ต้องรู้จักประมาณตัวเองด้วย ถ้าได้ผลกำไรที่น่าพอใจแล้ว ควรหยุดทันที

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้พลิกผันกลายเป็นปัญหาติดลบเกิดขึ้นได้

ร าศีธนู (Sagittarius) ช่วงวันที่ 16 ธันวาคม-14 มกร าคม

ดวงการเงิ นชาวร าศีธนูในปี 2564 เรื่ องของการเงิ นถือว่าเป็นไฮไลต์สำคัญของปีนี้

จังหวะดวงมีความปัง ร ายได้คึกคัก มีโอกาสได้รับเงิ นก้อนจากการทำงานบ างอย่ าง

และสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้ดีและพลิกฟื้นการเงิ นให้กลับมาดีขึ้น

ร าศีมังกร (Capricorn) ช่วงวันที่ 15 มกร าคม-12 กุมภาพันธ์

ดวงการเงิ นชาวร าศีมังกร เรื่ องการเงิ นปีนี้จะมีร ายได้ให ม่ๆ เพิ่ มเติ มเข้ามาจากหลายแหล่ง

แถมยังมีดวงโช คลาภที่โดดเด่น มีโอกาสได้เงิ นได้โช คจากเรื่ องของอสังหาริมทรั พย์ ที่ดินฯ

แต่ด้วยดวงชะตาในปีนี้จะมีโอกาสลงทุนหลายอย่ าง

ถ้าบริหารจัดการเงิ นทองไม่ดีอาจจะทำให้เสียเงิ นออกไปได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน

ร าศีมีน (Pisces) ช่วงวันที่ 15 มีนาคม-13 เมษายน

ดวงการเงิ นชาวร าศีมีน เรื่ องการเงิ น ปีนี้จะมีโอกาสได้ทั้งเงิ นทองและโช คลาภ

เข้ามาในหลายช่วงเวลาของปี ค้าขายดี มีกำไรดี มีสภาพทางการเงิ นที่มั่นคงสดใสมากขึ้น

สำหรับคนที่ชอบเสี่ ยง ชอบลงทุนเสี่ ยงๆปีนี้ดวงเฮง แต่อย่ าเสี่ ยงจนเกิ นกำลังตัวเองจะดีที่สุด

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png