3 วันเกิด – ดวงดี รวยโชค รวยทรัพย์ จับเงินล้าน


เกิด 3 วันนี้ ดวงเรื่องงานดีสุดๆ เรียกว่าน่าอิจฉากันไปเลยทีเดียว….

จะหยิบจับทำอะไรก็สำเร็จลุล่วง งานนี้หมอไก่ยังแนะนำ เคล็ดลับเสริมความเฮงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

คนเกิดวันพุธ

คุณเป็นค นเก่ง มีความสาม ารถ เป็นค นที่มีความสาม ารถหล ากหล ายเหมือนเป็ด ทำนู่นก็ได้ ทำนี่ก็ได้

ด วงชะต าของค นเกิ ดวันพุธ ถือว่าน่ าจับต ามองมากๆ เพร าะด วงดีหล ายเรื่อง

โดยเฉพ าะเรื่องก ารงาน ก ารงานที่เคยย าก ติดขัด มีปั ญห า กล ายเป็นร าบรื่น ความสำเร็จก็จะเข้ ามาแทนที่

คนเกิดวันพฤหัสบดี

พื้นฐ านเป็นค นมีความตั้งใจสูง มีความมุ่งมั่น ทำสิ่งใดก็ต้องทำให้ดี ไม่ทำแบบลวกๆ

ก ารงานในช่ วงนี้ได้รับอานิสงส์ผลจ ากก ารที่คุณเคยขยัน เคยตั้งใจทำงานอย่ างหนัก

ในตอนนี้ค นเกิ ดวันพฤหัสบดีจะได้เก็บเกี่ ยวดอกผลจ ากความขยัน แล้วจะคิดจะทำอะไรก็ง่ ายไปหมด ความสำเร็จจะค่อยๆ เกิ ดขึ้นทีละเรื่อง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png

คนเกิดวันเสาร์

ถือว่าด วงมาแ รงแบบเงี ยบๆ เพร าะค นเกิ ดวันเสาร์เป็นค นทำอะไรเงี ยบๆ ไม่ค่อยบอกใคร

เวลาประสบความสำเร็จก็จะมาแบบม้ามืดเช่ นกัน แต่จะเป็นความสำเร็จที่มาจ ากน้ำพักน้ำแ รง

ไม่ใช่ได้มาจ ากโ ชคช่ วย หรือใครช่ วยทั้งนั้น พึ่งตัวเองล้วนๆ

เคล็ดลับทำบุญแบบมาตรฐานเพิ่มความรุ่งเรืองในชีวิต

  • การตักบาตรในวันเกิดของตนเอง
  • การทำบุญด้วยแสงสว่าง
  • การบริจาคปัจจัยเท่าอายุย่าง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png