ดวงเศรษฐี 3 ราศี เข้าสู่ช่วงดวงการเงิน โดดเด่นขั้นสุด


หมอไก่ พ.พาทินี 3 ราศี มีเกณฑ์รวยพร้อมเคล็ดลับเสริมดวง…

ดวงงรวยระดับเริ่มต้น (beginner) คือ ชาวร าศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

สำหรับชาวร าศีมังกรถือว่าเป็นร าศีหลังสู้ฟ้า หน้ าสู้ดิน เป็นพ วกสู้ยิบต า หนักแค่ไหนก็สู้

เป็นค นสู้งาน ความร วยของชาวร าศีมังกรก็จะมาจ ากก ารทำงาน

หลังจากปีให ม่ไทยผ่ านไป งานจะหนัก จะเหนื่ อย ต้องทุ่มเทกับก ารทำงานมากขึ้น

แต่เงิ นทองในกระเป๋าก็จะมาต ามไปด้วย ความร วยจะยกระดับไปอีกขั้น

ด วงร วยระดับกลางๆ (intermediate) คือ ชาวร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ฐานะทางก ารเงิ นมีโอก าสขยับขึ้นไปอีกขั้น สำหรับชาวร าศีเมษจะมีโอก าส

ทางก ารเงิ นเข้ ามามากขึ้น หากขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้ จะได้เงิ นจ ากน้ำพักน้ำแ รงมากขึ้น

นอกจ ากเรื่องล าภที่มาจ ากก ารทำมาหากิน ยังมีโอก าสได้ล าภจ ากทางอื่นด้วย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
ดวงรวยขั้นสุด (advanced) คือ ชาวราศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

เรียกว่าเป็นแช มป์แห่งความร วย ร าศีไหนก็สู้ไม่ได้ ร าศีกุมภ์ด วงมาแ รงแ ซงโค้ง

ในเรื่องก ารเงิ น หากใครค้ าข ายทำอาชีพอิสระ

ก็จะทำมาหากินได้คล่ องตัวมากขึ้น หาร ายได้ได้มากขึ้น หรือบ างค นอ าจ

จะวางแผนในเรื่องก ารซื้อทรั พย์ ทำให้มีทรั พย์สิ นเพิ่มขึ้นอีกด้วย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png

เคล็ดลับอัพดวง

  1. หาโอกาสไปไหว้พระพุทธสิหิงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล มี 3 ที่ ได้แ ก่

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (กรุงเทพมหานคร) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

(เชียงใหม่) และหอพระพุทธสิหิงค์ (นครศรีธรรมราช)

  1. การสร้างพระพุทธรูป ถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ชีวิตของเราจะได้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดปีในพระบรมศาสนา

ให้กระทำในฤกษ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตั้งเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ในช่วง 15 – 30 วันนี้….

ส่วนใครอยากมีโชคเรื่องเงินๆ ทองๆ ให้ปล่อยปลาสวาย 9 ตัว เพื่อเสริมดวงเสริมบารมี ขอโชคลาภให้มีเงินก้อนโตเข้ามาในชีวิต สาธุๆๆ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png