5 วันเกิด ถึงคราวพ้นเคราะห์ จะได้จับเงิน มีกินมีใช้ ไม่ขาดมือ


วันอาทิตย์
วันอาทิตย์

พยายามอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไป ทางที่ดีให้เวลาเป็นตัวช่วยในการพิจารณาคนด้วยจะดีกว่าทำให้ได้เห็นนิสัยที่แท้จริงของคนได้ หากรีบตัดสินใ จอะไรเร็วเกินไปคนที่จะเสี ยใ จ ผิ ดหวังก็จะเป็นคุณเอง ปัญหาต่าง ๆ จะเข้ามาเพราะความใ จร้อนของคุณ

วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้แข็งตัวแบบสุดๆแม้อายุ 60 ปี! (อ่านเลย)

และพอผ่านเดือนเมษายนนี้ไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นมาก ๆ มีคนคอ ยเข้ามาช่วยเหลือ การงานโดดเด่นมาก ส่วน ศัตรู ที่คิด ไ ม่ ดี กับคุณก็เริ่มจะแ พ้ ภั ย ตั วเองไปทีละราย ๆ สุดท้ายก็ ห า ย ไ ป จากชีวิตคุณเอง

วันอังคาร

คุณผู้ชายสามารถอึดทนบนเตียงได้ถึง 2 ชม.หากทำสิ่งนี้ (ลองเลยคืนนี้!)

มีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนช่ว ยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่าคุณ และคนวันอังคารยังมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์คอ ยคุ้มครองอ ยู่อีกด้วย

มีเกณฑ์จะมีข่ าวดีเกี่ยวกับการเงิ น การงาน ให้คุณได้ชื่นใจ และยังมีเกณฑ์จะได้รับโช ค ก้อนโตจากกา รเสี่ ย ง ดว ง อี ก ด้ ว ย น ะ

วันพฤหัสบดี

เวลาทำอะไรอย่ าโดดเด่นเกินจนคน ห มั่ น ไ ส้ เพราะว่าคุณมีคู่แข่งเยอะ คน อิ จ ฉ า เยอะมาก คนที่ไม่ค่อยถูกชะต ากับคุณในที่ทำงานก็เยอะเสี ยด้วย และชีวิตคุณตั้งแต่บั ดนี้เป็นต้นไปจะเจอแต่เรื่องน่ายินดี

โดยเฉพาะหากได้เจอคนต่างชาติ ลูกครึ่ง ก็จะนำเอาความโช คดี เงินทองเข้ามาทำให้ชีวิตคุณก้ าวหน้ าไปยิ่งกว่าเดิม หาเวลาไปทำบุญ ทำทานบ้างก็จะช่ว ยให้ชีวิตมีบารมีหนุนนำมากขึ้นด้วยนะ

วันศุกร์

ลำบ ากมานาน ช่วงนี้จะเป็นช่วง ข า ขึ้ น จะมีงานเข้ามาให้ทำเยอะมาก มีคนคอ ยเข้ามาให้การสนับสนุนช่ว ยเหลือ มีโอ กาสได้ทำงานร่วมกับชาวต่ างชาติ ฐ านะดี

การเงินก็จะดีต ามไปด้วยเช่นกัน ที่สำคัญคนวันศุกร์ยังมีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่ได้จับเงิน ม ห าศ าลเลยด้วย ทำให้ครอบครัวสุขสบาย ตั้งตัวได้อ ยู่อย่ างมีความสุข

วันเสาร์

อาร มณ์ไม่ค่อ ยนิ่งนะใครทำอะไรก็ไม่ค่อ ยถูกใ จ เอาเสี ยเลย จนสุดท้ายก็เครี ย ดมาก ป ว ดหั ว แต่ว่าพอ มาถึงช่วงนี้แล้วชีวิตจะเจอแต่เรื่องดี ๆ มีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนขึ้น มีเงินทองไหลเข้ามามากมาย แล้วก็ยังมีโชคด้านการ เ สี่ ย ง กับล็ อตเตอร์รี่อีกด้วยนะ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png