ด่วน! ชัดเจนแล้ว ครม.แจกอีก 2,000 บาท เราชนะ-เรารักกัน


สืบเนื่องจากกรณีที่ในวันนี้ 5 พ.ค.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยวาระที่น่าสนใจวันนี้คือมาตรการเยียวยาโควิด การพิจารณางบประมาณ จัดสรรงบประมาณจากเงินกู้ เพื่อใช้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ทั้งเราชนะ คนละครึ่งเฟส 3 และ ม.33 เรารักกัน

ซึ่งต่อมามีรายงานว่าในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในโครงการเราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน จะได้รับเงินเพิ่ม เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

ส่วนโครงการ โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ในจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน ก็จะได้รับอนุมัติให้เพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ยังมีการอนุมัติให้ ขยายวงเงินให้กับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน ให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม) และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.5 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png