ลำบากมานาน 6 ราศี จากนี้ชีวิตจะดีขึ้น เริ่มลืมตาอ้าปาก สิ่งดีๆจะเข้ามา


คนที่เกิດราศีกุมภ์

สิ่งที่เด่นที่สุดของคุณในปีนี้ คือเ รื่ อ งการเงิน มีความมั่งคั่ง การเงินเพิ่มพูน ผลตอบแทนจากการทำงานหนักอย่ างสมค่า และแรงสนับสนุนจากครอบครัวญาติพี่น้องด้วย สิ่งที่จะส่งเสริมการเงินของคุณในปีนี้ คืออิทธิพลจากผู้คนโดยรอบ ความสัมพันธ์ที่มั่นคง ทุนรองรังเดิม หรือทรัพย์มรดกในทุกรูปแบบ

หากคุณมีการสมรสหมั้นหมาย จะมีการหลอมรวมของทรัพย์สิน หรือต่างช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งของกันและกัน จะหมายถึงการได้พบคู่แท้ด้วย อยู่กันแล้วรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่ างมาก หากปีนี้คุณจะใช้เงินกับเรือนหอ การปลูกสร้างบ้าน การซื้อที่ดิน การทำธุรกิจร่วมกับคู่และญาติพี่น้อง จะมีความราบรื่น ได้รับสิ่งดี กลับมาแน่นอน

แต่หลังจากกลางเดือนนี้ไปแล้ว ชีวิตจะเปลี่ยนไปแบบไม่ทันตั้งตัว จะมีโชคมีลาภจากญาติพี่น้อง จะนำพาสิ่งดี เข้ามาในชีวิต อีกทั้งคนมีคู่นั้น ให้s ะวั งเ รื่ อ งรักเลิก อย่ าพูดอะไรที่บั่นทอนจิตใจ เงียบเสียดีกว่า หลังจากเดือนนี้ชีวิตจะดีพร้อม อาจมีบ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเอง แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ


คนที่เกิດราศีตุลย์

ในปีนี้ จะเป็นปีที่อารมณ์ความรู้สึก จะมีอิทธิพลมากต่อชีวิตการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อ ย อ ด ขายอย่ างไร เป็นปีที่เด่นสำหรับคนทำการค้าออนไลน์

หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่ งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึก ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะได้โชคลาภเข้ามาอยู่ไม่ข า ด แต่งานที่ต้องพึ่งพาคนอื่น งานประจำในหน่วยงานของรัฐ งานที่อยู่กับองค์กรใหญ่ จะมีเหตุลูบหน้าปะจมูก ไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร

แต่จะได้พลิกจังหวะในช่วงปลาย ปี ที่ต้องs ะวั งให้มาก คือความคาดหวังที่เสียศูนย์ การได้ของมีตำหนิ หรือลงทุนไปมาก กลับได้กำไรมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย รายได้จากการทำงานเป็นเบี้ยหัวแตกก็มี ต้องอาศัยความอดทนในการพยๅยๅมลุกขึ้นใหม่ให้ได้ จิตใจเป็นเ รื่ อ งสำคัญ

และกับคนที่ไปกันไม่ได้ให้หยุดแล้วไปใช้ความพยๅยๅมในทางอื่นดีกว่า ถึงจุดหนึ่ง คุณอาจจะเหมาะกับการทำอะไร ด้วยตัวเอง ใครที่อยๅกทำธุรกิจส่วนตัวควรคิดจริงจังได้แล้ว ในปีนี้คุณยังมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ ด้วยนะ แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ


คนที่เกิດราศีมีน

ความมีใจอารีอารอบ ความมีเมตตากรุณาใจบุญ สุนทาน เห็นอกเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชๅวราศีมีน โดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใจคอแปลกไปกว่าชๅวราศีอื่น รักความสวยงาม รักความเรียบร้อยเป็นระเบียบ เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดมาก คนราศีนี้ไม่มีพิ ษมีภัยกับใคร

คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปัญหาในการงาน เพราะการพยๅยๅมทำตามหน้าที่โดยปราศจากความคิด พูดแรง ได้ว่า การปกป้องตัวเองมากเกินไป การกลัวผิด กลัวพลาด กลัวความล้มเหลว จะทำให้ไม่อาจเติบโตไปได้ การเรียนรู้กับความผิดพลาดจะทำให้คุณมีประสบการณ์มากกว่า ชีวิตทางการงานของคุณนั้น ยังมักสำเร็จได้ด้วยการลงมืออย่ างเป็นรูปธรรม

ชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น หากคุณได้พัฒนาการสื่อสาร การหยุดความน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนา และมีศรัทธากับการลงแรงลงใจ คุณจะข้ามด่านต่าง ได้แน่นอน ถ้าคุณเต็มที่กับมัน และที่สำคัญในปีนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ อีกด้วย แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ

.

คนที่เกิດราศีกันย์

การงานของคุณเด่นมากนะ และเน้นไปยังเ รื่ อ งของการใช้ความคิดสร้างส ร ร ค์ การทำงานเชิงรุก และการจัดการสิ่งต่าง อย่ างเป็นระบบ อย่ างมีวินัย จุดอ่อนและจุดเด่นของคุณในปีนี้

จะสัมพันธ์กับเ รื่ อ งของเวลา หากคุณจัดการให้ดีแล้ว จะทำสิ่งต่าง ให้ลุล่วงได้ แนะนำให้เพิ่มสปีดตัวเอง อะไรที่ไม่ควรรอก็อย่ าช้า อะไรที่ต้องรีบทำก่อนตามลำดับความสำคัญ อย่ าพลาด สิ่งที่จะทำให้คุณเกิດปัญหาตามมาภายหลังมาก คือการทำอะไรล่าช้าเกินไป ควรบริหารจัดการให้ดี อย่ าประเมินผิด และอย่ าชะล่าใจ อุปส ร ร ค ทางการงานเป็นเ รื่ อ งของเวลา

ความกระตือรือร้นจะพาคุณไปหาช่องทางเด่น และจะได้มิตรทางการงาน อันนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ดีในอนาคต ในภาพรวมแล้ว คุณหวังได้ในเ รื่ อ งของตำแหน่งหน้าที่ การสอบ การแข่งขัน และจะมีผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่มาก เ รื่ อ งหนัก นั้นเจอแน่ แต่ไม่ต้องกังวลถ้าคุณเองสู้ไปไม่ถอย แล้วจะได้ชัยชนะ ในปีนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ อีกด้วย แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ


คนที่เกิດราศีเมษ

ในเดือนนี้การเงินมีการขยับขยๅยกิจการให้เติบโต หรือจับมือเพื่อน ร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ ทิศทางดีไปได้สวย และด้านการเงินก็เป็นผลดี ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเงินได้ตามแผน

การเงินเดิมก็พอดี การเงินใหม่ก็ยังพอมีมา มีโชคดี การงานเป็นโชคลาภ จับงานไหนได้ผลดีเป็นมาตรฐานได้เกินร้อย จะ เ สี่ ย ง สลากรางวัล โชคดีอยู่หน้าไซต์งานหรือกำลังชุลมุนวุ่นวายเคลียร์งานอยู่ พ่อค้าแม่ขายสลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อ เ สี่ ย ง ไว้เป็นโชคดี

คุณเป็นพวกขยันทำมาหากินแบบหนักหน่วงมากเป็นพิเศษ และแน่นอนว่า มันส่งผลให้คุณมีรายรับมากขึ้น มากขึ้นทุกเดือน แต่ อย่ าลืมว่า มีรายรับมาก รายจ่ายก็มากขึ้นเช่นกัน ด ว ง ของคุณในช่วงนี้กำลังไปได้สวยเลยทีเดียว การงาน การเงิน ความรัก ดีไปหมดทุกอย่ าง สุขภาพไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ เป็นเพราะความขี้เกียจของตัวคุณเองนี่แหละ แน่นอนว่า ด ว ง คุณเป็นผู้มีวาสนา ในปีหน้านั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่มีโอกาสได้บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ


คนที่เกิດราศีพิจิก

ช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีที่ชาวราศีพิจิก ให้ลุกขึ้นลุยมาทำอะไรใหม่ คุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมูลเหตุอย่ างหนึ่งของความຣวຢคือทาน ใครที่ทำทานตลอดชีวิต ทานที่ทำกับคน

ทานที่ทำกับพระ สรรพสัตว์ทั้งหลาย นับว่าเป็นทานอันยิ่งใหญ่ และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คนที่จะได้พรจากพญานาคราช คือบุคคลผู้แจกทานใน 4 ทิศ มีอยู่ในพระไตรปิฎกเลย

เป็นมูลเหตุต่อการไปสู่ความຣวຢ และช่วงเวลาของความຣวຢของชๅวราศีพิจิกคือตั้งช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไป จงให้พลิกฟื้นกำลังกาย กำลังใจ และที่สำคัญความรัก จะเป็นจุดสำคัญที่นำคุณไปสู่ความຣวຢ ราศีพิจิกยังเป็นคนที่ยิ่งแก่ ยิ่งຣวຢ มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ อีกด้วย

อย่ าเพิ่งท้อแท้ อย่ าเพิ่งเหนื่อยใจ ความหวังของสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี้แล้ว 7 ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลย เหมือนกำลังย่ำอยู่กับที หนำซ้ำ

เงินก็หมดไปวัน บอกเลยว่ากลางเดือนนี้นั้น จะมีโชคใหญ่จากผู้เป็นที่รัก ทำอะไรร่วมกับจะเริ่มประสบความสำเร็จ หลังจากล้มเหลวด้วยกันมาแล้วหลายครั้ง หลายครา และในปีหน้านั้น ชีวิตจะผลันเปลี่ยน เตรียมมีโชคได้เลยนะ บ้าน รถ คุณจะมีในไม่ช้านี้แล้ว แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png