หลวงตาบุญชื่น ส่งต่อบุญ ช่วยโรงพยาบาล เเละชาวบ้านที่ขาดเเคลนหลวงตาบุญชื่น ส่งต่อบุญกุศลครั้งใหญ่ นำน้ำดื่มที่ประชาชนมาถวายไปเเจกให้โรงพยาบาลเเละชาวบ้านที่ข าดเเค ล นหลังจากที่ได้มีเเฟนเ พ จเ ฟ ซบุ๊ กชื่ อ ข่ าวท้องถิ่นบึงกาฬ ได้ออกมาโพ ส ต์เ ผ ยเเพร่เรื่ อ งร าวของ

หลวงต าบุญชื่นที่ได้ธุดงค์ผ่านจังหวัดบึงกาฬ เเละมีประชาชนมากมายเเห่กันมารอการเมตต า พร้อมกับถวายน้ำดื่ม

มีประชาชนมารอกร าบไ ห ว้สักการะหลวงต าบุญชื่นตามเส้นทางที่หลวงต าเดินธุดงค์ผ่าน เเละตาวดที่หลวงต าพำนัก

เเละในส่วนของน้ำดื่มเเละสิ่งของต่างๆ ที่ญ าติโยมนำมาถวายได้มีการนำใส่รถไปเเจกให้กับสถานที่ต่ างๆ

อย่างโรงพยาบาล วัด เเละเเจกให้กับชาวบ้านที่ขาดเเคลน ต่อไป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png