6 ราศีนี้ รับทรัพย์ก้อนโต ด ว งเ ศ ร ษ ฐี มาเยือนราศีพิจิก

ต้องบอกว่า ร าศีพิจิก เ ป็ นร าศีด าวรุ่งที่สุดใ นปีนี้ ทุกอย่ างดีมาก ทั้งการงาน

การเงิน และความรัก ที่สำคัญไ ม่ต้องห่ วงเลยเ รื่ อ งโช คลาภ มีล าภลอยย าว

ไปจนถึงสิ้ นปีแน่นอน เพราะพื้นด ว งของร าศีพิจิกปีนี้ต้องบอกว่านอนมา

ผิดจากปีก่อน แบบหน้ ามือเ ป็ นมือ ต อ นนี้ถึงเวลากอบโกยได้แล้ว


ราศีมีน

ที่ผ่านมาร าศีมีนก็ติ ดอันดับด ว งดีกับเค้ าด้วยเ ห มื อ นกัน แต่จะเน้นหนัก

เ รื่ อ งการงานมากเ ป็ นพิเศษ เพราะมีโอกาสก้าวหน้ ามากกว่าร าศีอื่น


ราศีสิงห์

ค นร าศีสิงห์ที่ผ่านมาปีนี้ ถือว่าดีแต่ไ ม่ถึ งกั บดีมาก การงานมั่นคง

ครอบครัวดี มีโช คล าภเล็กน้อยพอให้กระชุ่มกระช วย ที่หนักหนาเลยก็คือ

เ รื่ อ งความรัก ค นโสดก็จะโสดย าว ไป ค นมีความรักก็ไ ม่ค่อยราบรื่นนัก

ผ่านพ้นปีนี้ไปแล้ว จะดีขึ้นนิดหน่อย แต่ก็ยังห่ างจากคำว่าห ว า นแหววอยู่พอสมควร ที่จะเวิร์คสุด

หลังจากนี้จนถึงเดือน เมษายนก็คือเ รื่ อ งโช คลาภ จากที่มีโช คเล็ก น้อย มาตลอดทั้งปี


ราศีกุมภ์

ชาวร าศีกุมภ์ถือว่าเ ป็ นอันดับหนึ่งเ รื่ อ งโ ชคล าภ

เด่นมาตลอดตั้งต้นปีที่ผ่านมาและไ ม่ใช่แ ค่เ รื่ อ งถูกหวยร วยเบอร์เท่านั้น

โ ชคด้ านอื่น ก็วิ่งเข้ามาไ ม่ขา ดสายเ ห มื อ นกัน และจะวิ่งย าวไปยันสิ้ นปี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png


ราศีพฤษภ

ช่วงที่ผ่านมาต้องถือว่าชาว ร าศีพฤษภ ทุกอย่ างอยู่ใ นเกณฑ์เ ป็ นไปใ นทางที่ดีทั้งการงาน

และความรัก แต่เ รื่ อ งการเงิ นที่ผ่านมาด้อยกว่าเ รื่ อ งอื่น เพราะมี

เ รื่ อ งให้ต้องจ่ ายตลอดเวลา ที่แปลกก็คือต่อให้มีเ รื่ อ งต้องจ่ ายเยอะ

แต่ก็มีจ่ ายซะทุกครั้งไป จะเรียกว่ามีปั ญห าก็ไ ม่เต็มปากนัก หลังจากนี้ต่ างหากที่สำคัญ

เพราะจากนี้ไปพูดได้เต็มปากเลยว่า ร าศีพฤษภ หมดห่ วงเ รื่ อ งเงิ นได้เลย


ราศีมังกร

ร าศีมังกรหนึ่งใ นราศีพ้นเคร าะห์ประจำปีนี้ แม้ที่ผ่านมาจะไ ม่ได้

เรียกว่าด ว งดี แต่ก็ไ ม่ถึ งกั บแ ย่ เรียกว่าอยู่ใ นเกณฑ์พอรับได้เ มื่อเทียบกับร าศีอื่น

โดยเฉพาะต่อจากนี้ไ ล่ย าวไปจนถึงปลายปีที่มาเน้น เลยก็คือเ รื่ อ งโช คลาภ ถือว่าเด่นมาก

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png