6 ราศี เทวดาปกป้องคุ้มครอง จากที่เคยเหนื่อย จะกลับมามั่งมี ร่ำรวย


1 ราศีกุมภ์

ลักษณะทั่วไป ชาวราศีกุมภ์โดยทั่วไป มีนิ สั ยใจคอที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย จิตใจดี มีเสน่ห์ ยิ้มเเย้มเเจ่มใส

ไม่พิ ษภั ยกับใคร มักมองโลกในเเง่ดี มองคนอื่นในเเง่บวก มักเป็นคนใจอ่อนให้อภัยคนง่าย นอกจากนี้ชาวราศีกุมภ์

เป็นคนที่รักอิสระ มีจิตใจกว้างขวาง ทำให้เป็นคนที่น่าคบหา เเละจะคอยเเนะนำเเต่สิ่งดีให้เพื่อนเเละคนรอบข้างเสมอ

เขามักจะเป็นคนจุดประกายเเนวคิดต่าง ให้เเก่คนอื่น ทำให้ชาวกุมภ์เป็นคนกว้างขวาง มีคนรู้จักมากมาย

2 ราศีเมษ

ลักษณะทั่วไป ชาวราศีเมษเป็นคนธๅตุไ ฟ เป็นคนจิตใจดี จิตใจกว้างขวาง รักเพื่อนฝูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ชอบการผจญภั ย เเต่ก็มีข้อเสี ยคือมักโ มโ หง่าย คนที่เกิດในราศีนี้มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างร้ อ น

บางครั้งฉุ นเฉี ย วง่ายเเละไม่สามารถจะอดทนหรืออดก ลั้ นอะไรได้นาน บางครั้งใช้เงิ นใช้ทองไม่ค่อยคิด

หน้าคิดหลัง ถ้าอยๅกได้อะไรจริงก็ซื้ อทันทีถ้ามีเงิ นอยู่ในมือ บางทีก็ชอบทำอะไรง่าย ไม่พิถีพิถัน

ชอบความตรงไปตรงมา รักใครรักจริง ถ้าถือเป็นเพื่อนเเล้วชาวราศีเมษจะเป็นเพื่อนที่ดีมาก

3 ราศีกันย์

ลักษณะทั่วไป ชาวราศีกันย์เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อน เเละคนรักในทุกเ รื่ อ ง

ที่เขาจะช่วยได้ เขาเป็นคนที่มีความขยัน มุมานะ เเละมักจะทำอะไรที่ดีเเละเป็นประโยชน์มาให้เพื่อน

เเละคนรอบข้างเสมอ ชาวกันย์เป็นคนใจเย็น เเละมีความอ่อนโยน บางครั้งก็ดูจะเป็นคนขี้อ า ยไปบ้าง

บางครั้งก็เเสดงออกว่ามีความมั่นใจ เเต่ในจิตใตจริงก็มีความหวๅดกลั ว หลายครั้งชาวราศีกันย์ก็เป็น

คนเอาใจยๅก เอาเเต่ใจตัวเองอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะไม่ชอบคำตำหนิติเตียนของใครต่อใครที่มีต่อตนเอง

4 ราศีสิงห์

ลักษณะทั่วไป ชาวราศีสิงห์นี้เป็นคนตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญเเละความเป็นผู้นำ พูดจริงทำจริง

ออกจะโ ผ งผๅงอยู่ซักหน่อย ความตรงไปตรงมานี้ ทำให้ผู้คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์นี้เป็นคนที่มองดูง่าย

เพราะไม่มีลั บ ล บคมใน มีอะไรก็เเสดงออกมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนชัดเจน ชอบก็บอกว่าชอบ เ ก ลี ຍ ด ก็บอกว่า

เ ก ลี ຍ ด ชาวราศีสิงห์นั้นชอบพูดตรง จนบางครั้งฟังดูไม่เข้าหูบ้าง เเต่ก็ตรงกับจิตใจที่ซื่อตรง ไม่มีการเอารั ดเอาเปรียบใคร

5 ราศีพิจิก

ลักษณะทั่วไป ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนเเสนดีเเละແย่มาก ภายในคนเดียวกัน

ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา ชาวพิจิกเป็นคนใจอ่อน จิตใจดี เเต่ก็โกรธเเละหงุ ดหงิ ดง่าย ชาวพิจิกเป็นคนมีความมั่นใจ

ในตนเองสูงมาก ไม่ยอมใคร เอาเเต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เข า ดูโดดเด่น เป็นผู้นำ เเต่บางครั้งเมื่อ

รวมกับอารมณ์ที่ปรวนเเปรเเละเอาเเต่ใจก็จะทำให้ชาวพิจิกเป็นคนน่ ากลั วอยู่เหมือนกัน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png

6 ราศีมังกร

ลักษณะทั่วไป ชาวราศีมังกรมักมีอุปนิ สั ยขยันขันเเข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยๅกลำบ าก ชาวมังกรเป็นผู้ที่มีความมานะบ ากบั่น

ไม่ย่อท้อต่อความยๅกลำบ ากใด จนกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จ รักเพื่อนฝูง มักรักชอบในการไปไหนกับเพื่อนฝูง นิ สั ย

จริงเเม้จะจริงจังเเต่รักความสนุกสนาน จนในบางเวลาชาวราศีมังกรก็มีมุมที่เป็นเด็ ก ในสายต าของคนอื่น ชอบพูดจา

ติดตลกกับคนที่สนิทสนม เป็นคนที่มองคนอื่นในเเง่ดี มองโลกในเเง่บวกอยู่เสมอ เเต่ก็จริงจังกับชีวิต เเละมีความซื่อสัตย์สุจริต