4 วันเกิด มีเกณฑ์ได้จับเงินก้อน พ้นความลำบาก


อันดับ 4. คนเกิ ดวันศุกร์

คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักวาสนาดี มีบุญสะสมติดตัวมาก็ไม่น้อย

เจออะไรหนักๆมาสุดท้ายก็มักจะผ่านไปได้ เป็นด วงชะตาตกน้ำไม่ไหลต กไ ฟไม่ไ หม้

ทำอะไรก็มักจะมีคนเกื้อหนุนส่งเสริมเสมอ หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้ลาภลอยจากเพศตรงข้ามแบบงงๆ

แถมดว งชะตายังจะเป็นที่เอ็นดูของผู้ใหญ่ จะเป็นแบบนี้อยู่ย าวๆจนถึงปลายปีเลย

และด วงชะตามีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องเงิ นทองที่รอคอย ห นี้สินที่ค้ างอยู่ก็มีโอกาสได้พักชำระจากเจ้าห นี้

และหลังจากนี้เป็นต้นไป ดว งชะตาท่านก็มีเกณฑ์จะได้โช คใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเค ารพนับถือมาช้านาน

จะให้โช คใหญ่ มีโอกาสถูกรางวัล มีเงิ นไปจ่ายห นี้จ่ายสิน

อันดับ 3. คนเกิ ดวันอังค าร

คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักเป็นคนเจ้าระเบียบ เข้มงวดจนเกินไป และเวลาโกรธแล้วใจร้า ยใจแข็ง

ช่างคิดช่างระแวง เลยทำให้อยู่กับใครไม่ค่อยยืด แต่ด้วยความที่เป็นคนมีวาสนาดี

ทำให้มักจะหางานได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ ได้เจ้านายที่ดี แต่ควรระวังเรื่องไปยุ่งกับคนมีครอบครัวแล้ว

จะทำเอาหน้าที่การงานคุณพังได้ หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ด วงดีมีโอกาสใด้ลาภลอยมาแบบฟลุกๆ

เด็ กน้อยจะให้โช ค มีโอกาสถูกรางวัล มีเงิ นก้อนไปดาวน์รถ ดาวน์บ้ านสมใจหวัง

อันดับ 2. คนเกิ ดวันพุธ

คนเ กิดวันนี้เป็นหนึ่งในด วงชะตาที่แข็งมากๆ แม้ช่วงใดด วงเสี ยต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนา

กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ ายก็ต้องพ่า ยแ พ้ไปในที่สุด

คนเกิ ดวันนี้ จะเสี ยโอกาสหลายๆอย่ างไปเพราะคำพูด ที่อาจไม่ได้ไตร่ตรองให้ดี ต้องระวังให้มาก

พูดแล้วคิดที่หลังทำให้หลายคนที่คุยด้วยถ้าไม่เข้าใจในตัวเขาแล้วอาจไม่พอใจ

แต่อย่ างไรก็ดีคนเกิ ดวันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจดีคนหนึ่งและน่าคบทีเดียว

หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ด ว งดีมีโอกาสใด้ลาภลอยก้อนใหญ่

ทะเบี ยนรถใกล้ตัวจะให้โช ค มีโอกาสถูกรางวัล มีเงิ นไปปลดห นี้สินตามที่คิดหวัง

อันดับ 1. คนเกิ ดวันเสาร์

ด วงชะตาชีวิตมักจะต้องโลดโผน ตั้งแต่เด็ กๆ ต้องดิ้นรน แต่สิ่งนั้นจะเป็นวิชาชีวิต

ที่จะทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไปถึงจุดสุงสุดของชีวิต และด้วยความเป็นคนใฝ่การเรียนรู้นอกตำรา

เลยทำให้มักมีความรู้มากกว่าคนอื่น หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์

จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่ างไม่ค าดฝัน ใครทำงานประจำอยู่ผู้ใหญ่กำลังเพิ่งเล็งอยู่

หมั่นสร้างผลงาน มีโอกาสได้จะเลื่อนขั้น คนทำงานส่วนตัวก็จะมองเห็นโอกาสดีๆในหาสร้างร ายได้เพิ่ม

ด้านโ ชคลาภก็มีเกณฑ์ที่ดี หากฝันเห็นรถ หรือฝันรถหาย ฝันเห็นทะเบียรรถ

มีโอกาสได้โช คใหญ่ มีโอกาสถูกรางวัลสูง ได้จับเงิ นแสนเงิ นล้าน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png