ผู้มีวาสนาดี ผู้มีบุญมาก จะไม่เลื่อนผ่านเรื่องนี้


ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้ านได้อย่ างปลอดภั ยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้ านหลังใหญ่โตเพียงใด

แต่อยู่ที่ในบ้ านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดก ไว้ให้คุณหรือ ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง

ให้คุณดูแล ปรนนิบัติหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด

แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลู กของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด

แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสี ยงปรบมือ

เมื่อคุณมีเงิ นนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมา ฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นอย่ าอวดว่ามีเงิ นเพราะย ามเจ็ บป่ ว ย นอนโรงพย าบ าลมันไม่ต่างอะไรกับกระดาษอย่ าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่

เพราะวันใดที่คุณล้ มป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่งและเยี่ ย มยอด รอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่ าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่ าอวดว่ามีบ้ านหลังใหญ่โต

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกัน

บ างคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงิ นไม่มีใครให้พะวงบ างคนชอบขี่จักรย านได้ออกกำลังกาย

เห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่ร ายทาง บ างคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ

ในรสพระธรรมบ างคนชอบทำสวนปลู กพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษ

ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติ

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

เป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นทรัพย ากรที่มีค่ าการเลี้ยง ดูหลานเขาว่าแขน แรงกว่ากิ่งจริงนะ

เป็นความสุขที่ได้ช่วยลู กสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโต

ข้อมุลdeedayfashion