4 อันดับ วันเกิด ชีวิตจะสบาย มีกินมีใช้ไม่ขัดสน ดวงเฮงที่สุดในรอบ 5 ปี


อันดับที่ 4. คนเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ เป็นคนที่เกิดมากับดวงของความมั่นใจ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก ซึ่งนั่นเป็นสิ่งดีมากๆ เพราะความมั่นใจในตัวคุณจะนำพาให้ชะตาชีวิตคุณก้าวไปได้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้ไวกว่าคนอื่นๆ

คุณเหมาะเป็นผู้นำองค์กร หรือเจ้านายคนมาก คุมคนเก่ง มีทั้งพระเดชพระคุณ หากทำธุรกิจส่วนตัว ก็มักมีไอเดียในการขายที่แปลกแหวกแนว น่าทึ่งจนทำให้ของขายดี เป็นที่ชื่นชอบของตลาดยอดขายจะโตเป็นหลายล้านบาท คนทำธุรกิจเล็กๆจะมีกำไรตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนได้ในไม่กี่เดือนและจะเป็นหลักล้านในไม่กี่ปี และยังมีเกณฑ์รับทรั พย์รับโชค ดวงเฮงสุดในรอบ 5 ปี

อันดับที่ 3. คนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ เป็นคนที่เกิดมากับดวงของจินตนาการ เ พ้อฝัน และทะเย อทะย าน นั้นเป็นสิ่งดีในตัวคุณมากๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้คุณก้าวไปได้ไกลกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน และคุณยังใช้จินตนาการของคุณนี้มาประยุกต์ใช้กับงานคุณทั้งงานบริษัทและงานธุรกิจส่วนตัว ซึ่งจะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จสูงมากๆ เหนือกว่าคนอื่นๆเหนือกว่าผู้ประกอบการอื่นๆ

ธุรกิจและกิจการของคุณจะออกผลกำไ รเป็นกอ บเป็นกำ และยังมีเกณฑ์รับทรั พย์รับโชค ดวงเฮงสุดในรอบ 5 ปี

อันดับที่ 2. คนเกิดวันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์ เป็นคนที่เกิดมากับดวงอุ ปถั มภ์ด้วยแท้ ทำอะไรมักมีคนเข้ามาช่วยเหลือ จุนเจือเสมอ ชีวิตเกือบจะแ ย่จนต่ำสุด แต่สุดท้ายก็มีคนเข้ามาช่วยอย่างไม่คาดคิด ช่วยต่อยอดให้ชีวิ ตค่อยๆฟื้ นตัว

สิ่งที่ควรรักษาไว้ในตัวคุณคือ การพูดการจาที่รู้จักรั กษ าน้ำใจคน ถนอมน้ำใจคน เพราะมันช่วยเกื้อกับดวงชะตาคุณให้ทำอะไรก็พบเจอกับเรื่องดีๆในชีวิ ตสม่ำเสมอ ชีวิ ตคุณกำลังมีการเปลื่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปในทางที่ดีขึ้น สิ่งที่คิดที่หวังแผนงานชีวิตที่แพลนไว้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออย่างไม่คา ดฝัน และยังมีเกณฑ์รับทรั พย์รับโชค ดวงเฮงสุดในรอบ 5 ปี

อันดับที่ 1. คนเกิดวันพุธ

คนเกิดวันพุธ เป็นคนที่เกิดมากับดวงขยันแล้วรวย ต่างจากคนเกิดวันอื่นที่ขยันเป็นสิบๆปียังรวยย าก แต่คนเกิดวันพุธหากขยันจะรวยเร็วกว่าเพื่อนคนอื่นๆมาก ชะตาชีวิ ตไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นก็รวยได้ด้วยตัวเอง

รวยได้ด้วยลำแข้งตัวเอง ไม่ต้องไปติดห นี้บุญคุณใครเลย สิ่งที่ควรรักษาไว้ในตัวคุณคือ น้ำอดน้ำทน อย่ าเพิ่งท้อใจ หรือถอดใจอะไรง่ายๆ ชะตากำลังทดสอบความอดทนความพย าย ามของคุณอยู่ ดวงคุณกำลังมีการเปลื่ ยนแป ลงครั้งใหญ่ไปในทางที่ดีขึ้น มีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทการเลื่อนขั้นและเงินเดือนซึ่งเป็นผลพวงที่มาจากความขยันหมั่นเพียรของคุณจนงานออกมาดี เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่

คนทำธุรกิจส่วนตัวกำลังจะมีออเดอร์ลอตใหญ่เข้ามา และยังมีเกณฑ์รับทรั พย์รับโชค ดวงเฮงสุดในรอบ 5 ปี