3 ราศี จะหมดเวรหมดกรรม การงาน การเงินดีขึ้น


ท่านที่เกิ ดราศีมีน

สำหรับชาวราศีมีน มีเกณฑ์หมดเคร า ะห์หมดโศกก็จริง แต่ต้องใจเย็นๆ เพราะตอนนี้จะยังมีปั ญหา

ให้ต้องแก้ไข มีความทุ กข์ความเครียดพอสมควร แต่จะเริ่ม

ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ชาวราศีมีนมีโอกาสประสบความสมหวังในเรื่ องหน้าที่การงานอย่างมาก

อุปสรรคปั ญหาจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จะมี

โอกาสได้รับผิดชอบงานดี งานที่เป็นหน้าเป็นตาขององค์กร แถมผู้ใหญ่จะเริ่มให้ความเมตตาอีกด้วย

ท่านที่เกิ ดราศีเมถุน 

แต่ตอนนี้ดวงชะตาดีขึ้นมาก เรียกว่าดวงมาฟ้าเปิดเลยก็ได้ ชีวิตต่อจากนี้จะดี

มาก นอกจากตัวคุณที่ทำงานดันตัวเองแล้ว ยังมีผู้ใหญ่ที่คอยเป็นกองหนุนดัน

คุณอีกแรง ทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมาก ต่อจากนี้จะเจอแต่เรื่ องดีๆ

อุปสรรคปั ญหาในชีวิตจะคลี่คลายไป หมดเ วรหมดกรรมเสียที

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

ท่านที่เกิ ดราศีธนู 

ชาวราศีธนู พักก่อนเจอปั ญหาเยอะมาก แต่ตอนนี้ดีขึ้นมาก อุปสรรคปั ญหา

ค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมาก

ดีทั้งเรื่ องการงานและการเ งินแถมมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อีกด้วย แต่ต้องรีบๆ เพราะดวง

ผู้ใหญ่อุปถัมภ์จะเริ่มซาลงในช่วงเดือนธันวาคม แม้ว่าดวงจะดีต่อเนื่อง แต่จะเหนื่อยหน่อยก็เท่านั้น

ข้อมูล goodsnews99

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png