คนที่เกิด 5 วันนี้ มีบุญวาสนาดี เงินทองจะเข้ามาไม่ขาดสาย


วันอาทิตย์

อย่ าทำงานหนักเกินไปจนลืมเอาใจคนข้างกายนะคะ ต้องแบ่งเวลางานและ เวลาส่วนตัวออกจากกันด้วยน๊า

แต่ช่วงนี้งานคือเ งิ นเลยค่ะ สุขภาพร ะวั งนอนไม่หลับ ปวดตามก ร ะ ดู ก

วันจันทร์

การติดต่อสื่อส าร จะมีการเดินทางมากไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้ าน ช่วงนี้เด็ก หรือลู กให้คุณ ให้โช ค สุขภาพวัยทอง อารมณ์แปรปรวน

วันอังคารงานเยอะมากขึ้นจะได้เจอผู้ใหญ่ที่มีอำน าจ ได้ติดต่อเจรจาดิวงาน ทำอะไรให้ร ะวั งคำพูด สุขภาพปวดเมื่ อยเส้นเอ็น

วันพุธ

งานค้าขายออนไลน์ ทำเ งิ นมาก มีลู กทีม มีคนสนับสนุน ให้ขยัน สปีดจะมีคนนำทรัพย์มาให้ สุขภาพ ระบบสืบพันธุ์

วันพฤหัสบดี

ช่วงนี้ชีพจรลงเท้า ลั้นลาป าร์ตี้เยอะ เดินสายตลอด ร ะวั งเ รื่ อ งรายจ่ายเ งิ นจะชอตได้ สุขภาพความเครียด วิต กกั งวล

วันเสาร์

จะมีความคิดวาง แผนการขย ายธุรกิจ ต่อยอดรายได้ ช่วงนี้บ้างานมาก แต่เ งิ นเข้าหลายทาง

อย่ าเก็บปัญหาเล็กน้อยมาคิดมาก จะปวดหัวเปล่าค่ะ สุขภ าพ ทานเยอะอาหารไม่ย่อย น้ำหนักขึ้น