3 ราศี ร่ำรวย ตกถังข้าวสาร เตรียมรับทรัพย์ช่วงสิ้นปีนี้


ราศีกันย์ (ผู้ที่เกิ ดตั้งแต่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

ชาวราศีกันย์สำหรับคนมีคู่มีโอกาสโช คดีได้เงินได้ทองจากแฟนเล็ก ๆ น้อย ๆ และโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสได้คู่ครองหรือคนที่เข้ามา

จะมีเ งินมีทองมีกิจการสมบั ติพร้อมอยู่ จะมาในลักษณะเพื่อนของเพื่อน หรือมีคนแนะนำมา ยังไงแล้วช่วงสิ้นปีนี้รีบดูแลตัวเอง

ออกกำลังกายไปวิ่ง เสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อม สวยหล่อรอรับเงิ น

ราศีธนู (ผู้ที่เกิ ดตั้งแต่ 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ชาวราศีธนู ทั้งโสดและมีคู่ มีโอกาสได้เงิ นได้ทองหรือตกถังข้าวสารที่มาจากลักษณะของทุกขลาภ ท่านอาจประสบปั ญหา

หรือมีเรื่องมีราว เช่นค ดีความ การทะเล าะ การมีทะเล าะ หลังจากที่ผ่านพ้นปั ญหาดวงของท่านจะพลิ กจากร้ ายกล ายเป็นดีได้เงิ นได้ทอง

ในช่วงสิ้นปี 63 นี้ขอให้ท่านใช้ความใจเย็นอดทนกับอุปสรรคที่เข้ามา

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิ ดตั้งแต่ 13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ชาวราศีกุมภ์ สำหรับท่านที่มีคู่ความโช คดีหรือต กถังข้าวสารนั้นจะมีโอกาสมาจากท รัพย์สินทางครอบครัวแฟนกำลังจะมีการแบ่ง

แจ กจ่าย หรือตกลง ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้ท่านได้เงิ นได้ทองได้ที่ทางนั้นเอง ช้าหน่อยแต่ได้ ส่วนสำหรับท่านที่โสด

การตกถังข้าวสารของท่านมาจากเรื่องของความโช คดี เช่น การถูกหวย การทำกิจการแล้วฟลุ คได้กำไรมาก ๆ

และโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวในการจับเสื อมือเปล่า สิ้นปีนี้เตรี ยมรับทรั พย์ได้เลย

ข้อมูลlekdedonline

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png