ปรัชญาสอนชีวิต ให้ข้อคิดดีๆ อยๅกให้ลองอ่านเตือนสติดูบ้าง


แนะนำวันนี้ ปรัชญา ส อ น ชีวิต ให้ข้อคิดดี อ ย ๅกให้ ล อ ง อ่า นเตือนสติดูบ้างโดยคนเรานั้น อ ย่ าไปอิจฉาเลย กับความสำเร็จ บุญสัมพันธ์ ตำแหน่งเงินทอง ของคนอื่นนั้น เ สี ยเวลา เ สี ยความรู้สึก

ตอนที่คุ ณต้องใช้ชีวิต เพียงลำพัง ในต่างถิ่นต้องหมั่นติดต่อคน ในครอบครัวและมิตรสห า ย หัดฟังคำชี้แนะของ ผู้เฒ่า ผู้แก่ ต้องเรียนรู้ ในความอดทน อด

กลั้น ไม่มีอะไรที่คุ ณ จะทนไม่ได้ อ ย่ าเอาความ ผิ ด ของคนอื่น มาว่าตัวคุ ณเอง เมื่อคุ ณอยู่กับคนเห็นแก่ตัว คุ ณอ ย่ าไป โ ก ร ธ เขาและอ ย่ าทำเป็น ไม่สนใ จเขา

แต่จงค่อยปลีกตัว ออกห่างเริ่มจาก เอาใ จออกห่าง จากนั้นก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรื่อง ความเห็นแก่ตัว ของเขา หากเขาเบนจุดหมาย จากคุ ณ ไปหาคนอื่น คุ ณจะเห็นว่าคนอื่น ก็พยายามปลีกตัว ออกห่างจากเขาเช่นกัน

ถึงแม้การดำรงชีวิต จะเป็นเรื่องยาก แต่จงเรียนรู้ในการทำอะไร ด้วยตนเองบ้าง อ ย่ าได้เอาแต่อาศัยคนอื่นตลอด เพราะหากวันหนึ่งคนรอบข้างของคุ ณจาก

ไปห มด แล้ว คุ ณจะได้ดำเนินชีวิต ต่อไปได้ด้วย ตัวของคุ ณเอง เมื่อคุ ณอยู่กับคนไม่จริงใ จ อ ย่ าไปว่าเขาอ ย่ าไปโพนทะนาเขา จงให้เขาเป็นแบบนี้ ต่อไปเรื่อยๆ และให้คุ ณทำเป็น ไม่รู้ไม่ชี้

เราเชื่อว่าสักวันหนึ่งคนอื่น ก็จะเป็นคนเข้ามาบอกคุ ณเอง ว่าวีร ก ร รมของเขาคนนั้น เป็นอ ย่ างไรบ้างตอนคุ ณไม่สบาย คุ ณต้องเห็นความสำคัญ ของตนเอง

อ ย่ ารอให้คนอื่น มาเห็นความสำคัญ เพราะไม่เช่นนั้น การเฝ้ารอของคุ ณ จะกลายเป็นการทำตัวเอง แ ย่ เวลามีใครบอกกล่าว เรื่องราวต่างๆให้คุ ณฟัง จะด้วยเห ต ุผลใดๆ

คุ ณเชื่อเขาได้ แต่อ ย่ าเชื่ออ ย่ าง ปักใ จ แต่ว่ายามที่เขา พูดอะไรให้คุ ณฟัง ต้องฟังอ ย่ างตั้งใ จ ฟังด้วย ความสนใ จ มันเป็นการแสดงออก ถึงความเคารพ และ ใส่ใ จต่อผู้พูด อ ย่ าเอาแต่หน้างอใส่ใคร

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

แม้คุ ณจะ เ ค รี ย ด และ กลุ้มเพียงใด แต่ว่าคนอื่น ไม่อาจสัมผัสใ จของคุ ณได้ทั้งห มด และมันก็ไม่ใช่หน้าที่ ของใครๆที่จะต้องมา หน้างอเป็นเพื่อนคุ ณไปด้วย

จงอ ย่ าไปล้อเล่นกับความรู้สึกของ คนอื่นสักวัน ก ร รมจะตามทันคุ ณ ต่อให้คุ ณเก่งและเป็นที่นิยม ชมชอบของใครๆ ขอให้จำไว้ ดาวยังมีวันดั บพ ระอาทิตย์h

ยังลับขอบฟ้า ขีข้ายังมีวันเป็นนาย อ ย่ าไป แ ย่ ง ผลประโยชน์ของใคร แต่ก็อ ย่ าให้ใคร มาเเย่งเรา ตามอำเภอใ จต้องมีหลักเกณฑ์ ของตนเองด้วย

ในสุดท้ายแล้วอ ย่ าไปอิจใคร เพราะมาจาก สี่สาเห ต ุดังนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

1 หากคุ ณมีในสิ่งที่ คนอื่นไม่มี คนอื่นมีในสิ่งที่ คุ ณไม่มี ไม่มีใครสมบูรณ์หรอก คนจนที่ว่า ทุ กข์คนร วย บางคนทุ กข์ กว่าคนจน ไม่รู้ที่ร้อยพันเท่ากัน

2 หากคุ ณไม่แก่ง แ ย่ ง สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น รอบกายคุ ณจะมากด้วยมิตรสห า ย

3 สิ่งนี้ ไม่คู่ควรกับ คุ ณหรอกเพราะต่อให้ คุ ณได้มา มันก็ทำให้คุ ณ เห นื่อยเปล่า

4 สิ่งเหล่านี้ นำความพอใ จ มาสู่คุ ณเพียง ชั่ วขณะ มันเติมเต็มคุ ณ ไม่ได้ตลอดไป

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png