ดวงเสือนอนกิน 4 วันเกิด โชคลาภวิ่งชน ชีวิตเปลี่ยนได้ปลดหนี้


อันดับที่ 4. ท่านที่เ กิดวันอังค าร

จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่ างในครึ่งปีหลังนี้ จะมีงานใหม่ มีโอกาสใหม่ๆเข้ามา ส่วนบ างคนที่ยังไม่ได้เร่ิม ถือว่าเป็นโอกาสดีๆ จะเร่ิมส่ิงใหม่ๆ

ในครึ่งปีหลังนี้ จะมีการงานจะมั่นคงมากขึ้น ชีวิตแน่นอนมากขึ้น คุณกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง โดยเฉพาะเรื่องงาน

และช่วงปลายปีก็มีเกณฑ์จะได้รับการเลื่อนขั้นได้รับการโปรโมตสูงมากในปลายปีถึงต้นปีหน้า หรือใครที่เป็นพนักงานประจำ

อาจจะได้เป็นหัวหน้า ใครที่ตั้งใจขย ายทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะมีโอกาสจังหวะดีๆเข้ามา

อันดับที่ 3. ท่านที่เกิ ดวันศุกร์

แม้ด วงครึ่งปีหลังนี้ ท่านจะหาเงินได้เยอะก็จริง แต่หากวางแผนไม่ดี เงินที่หามาได้ก็จะหมดไป งานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา คำพูดงานขาย

งานที่ต้องใช้วาทศิลป์เยอะๆ ภายในปีหน้าจะส่งผลดี อาชีพนายหน้าตัวแทน เซลส์ทั้งหลาย โอกาสจะได้รับความสำเร็จมีเข้ามาเยอะมาก

หากสามารถปรับตัวและเร่ิมต้นสิ่งใหม่ๆได้ ก็จะไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ย าก และคนที่คบกันอยู่อาจจะมีโอกาสแต่งงานหมั้นหมายเข้ามาในปีสองปีนี้

หรือคนที่ไม่มีแฟน แฟนจะเข้ามาในรูปแบบของการเป็นเพื่อน หรือคนที่รู้จัก แต่ก็ต้องใช้เวลาในการคบหาจึงจะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนในปีนี้ได้

อันดับที่ 2. ท่านที่เกิ ดวันจันทร์

เหมือนกับคนที่ฟื้นตัวเองจากการผ่ าตั ด ต้องอาศัยเวลาสักนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้นานมากนัก เพราะด วงท่านครึ่งปีหลังนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดี

ทำให้เรามีการขยับขย ยที่ดีขึ้นมีความโดดเด่นในเรื่องเงินและโช คลาภ และเรื่องส่วนตัวพ้นเคร าะห์แล้ว

เรื่องที่ทำให้มีความทุ กข์โศ กเศ ร้าเสียใจก็จะหมดไป คนไม่ดีก็จะอยู่กับเราไม่ได้ คนคิดร้า ยกับเราก็จะแ พ้ภั ยตัวเอง

และยังมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นสูงอีกนิดในปลายปีนี้ พย าย ามสร้างฝีมือผลงานตุนไว้เยอะๆหน่อย จะได้เข้าตาเจ้านายเขา

และสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ระวังการเข้าใจผิด เวลาที่มีให้การน้อย อาการหึงหวาดระแวง

ส่วนใครที่อยู่วัยเรียนมีโอกาสแห่งความสำเร็จมาก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ดีสำหรับชีวิต

อันดับที่ 1. ท่านที่เกิ ดวันอาทิตย์

การลงทุนกับคนที่ไม่รู้จักดี ควรระมัดระวัง การลงทุนในสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ของชีวิตก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้น ไม่ได้ห้าม

แต่ต้องหาคนมาช่วยตรวจสอบให้มั่นใจโดยเฉพาะเรื่องประเด็นของเงินๆทองๆ ด้านโ ชคลาภความก้าวหน้า

ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเซอ ร์ไ พรส์เรื่องเป็นบวกยังคงมี ครึ่งปีหลังอุปสรรคปั ญหาในการดำเนินชีวิตจะมีน้อยลง

แต่การโหมเงิ นหนักเพื่อปั้มเงิ น ระวังเรื่องการเจ็ บป่ ว ยไว้บ้ าง เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาท เพราะยิ่งงานเยอะ

มีปั ญหาเค รียด ตามมา เพราะการที่เราต้องรับผิดชอบอะไรเยอะขึ้น หนักขึ้น มันก็มีโอกาสมีปั ญหาหรือผิดพล าด หรือความผิดหวังจะเ กิดขึ้นได้ง่าย

ข้อมูลfeedsod.

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png