3 วันเกิดนี้ จะมีโชคลาภและเงินทองเข้าหา จะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้


1. คนที่เ กิดวันอังค าร

ด วงชะตามักโลดโผน และ มักมีประสบการณ์มาก ในชีวิต มักจะมีเกียรติยศ มีจิตใจกล้าแกร่ง ไม่หวาดเกรงใคร เป็นนักต่อสู้

โมโหร้ าย ใจร้อนวู่วามไม่ยอมคน แต่มีความใฝ่การเรียนรู้นอกตำรา มานะบ ากบั่น ชอบเสี่ ยง อดทนดี ดื้อดึง

เชื่ อแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่ ดุดัน ตั ดสินใจเร็ว เป็นคนตรง

2. คนเกิ ดวันพุธ

คนเกิ ดวันพุธ เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้ าขาย

หรือธุรกิจต่างๆ มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉล าดเฉลี ยว แต่ความจำไม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว

เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่านใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์

เก็บเงิ นไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นาน

3. คนเ กิดวันศุกร์

คนเกิ ดวันศุกร์มักมีดวงชะตาดี ต กน้ำไม่ไหลต กไฟไม่ไห ม้ หรือ ลำ บา กได้ไม่นาน เพราะก ร ร มดี บุญเก่าหนุนนำ

จึงเกิ ดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญก ร ร มจะดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนมีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในการทำงาน ซื่อตรง รู้จักอดออม